Skip to main content

​​​Juurdepääsetavuse avaldus​

​​Euroopa Komisjoni veebisait​​

Käesolevat avaldust kohaldatakse sisu suhtes, mis on avaldatud domeenil https://commission.europa.eu.  

Seda ei kohaldata üheski selle alamdomeenis avaldatud muu sisu või veebisaitide suhtes. Nendel veebisaitidel ja nende sisul on oma konkreetne juurdepääsetavuse avaldus.  

Veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat. Veebisait on kavandatud nii, et seda saaksid kasutada võimalikult paljud inimesed, sealhulgas puuetega isikud. 

Veebisait peaks võimaldama järgmist: 

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta 200%ni; 

 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil; 

 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja ja kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis). 

Käesolev veebisait on kavandatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1.. See vastab veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“. 

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Lisateave on esitatud rubriigis „Mittejuurdepääsetav sisu“. 

Veebisaiti katsetati viimati 4. novembril 2021. 

Andmed käesoleva avalduse koostamise kohta 

Käesolev avaldus koostati 8. juulil 2022. 

Avaldus tugineb veebisaitide representatiivse valimi läbivaatamisel IAAP heakskiidu saanud juurdepääsetavuse eksperdi poolt nii manuaalset kui ka automaatset testimist kasutades. 

Tagasiside

Meil on hea meel, kui annate tagasisidet Euroopa Komisjoni juurdepääsetavuse kohta. Kui Teil tekib juurdepääsuga probleeme, palun teavitage meid 

 • telefonitsi numbril 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • kontaktvorm: kirjutage meile (palun ärge avaldage vormis tundlikku teavet, nt isiklikke finantsandmeid paljastavat teavet, tervisega seotud teavet ega muud tundliku sisuga teavet). 

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte sai.  

Ühilduvus brauserite ja tugitehnoloogiaga

Euroopa Komisjoni veebisait on kavandatud nii, et see ühildub järgmise tugitehnoloogiaga: 

 • Microsoft Edge’i, Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi, Apple Safari ja Brave’i brauserite viimased versioonid, 

 • mida kasutatakse koos JAWSi, NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega. 

Tehniline kirjeldus

Euroopa Komisjoni veebisaidil kasutatakse juurdepääsetavuse tagamiseks järgmisi tehnoloogialahendusi, mis toimivad konkreetse kombinatsiooniga Teie veebilehitsejast ja Teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript. 

Mittejuurdepääsetav sisu 

Hoolimata meie jõupingutustest tagada Euroopa Komisjoni juurdepääsetavus, oleme teadlikud mõningatest kitsaskohtadest, mille kõrvaldamiseks otsime lahendusi. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib probleem, mida ei ole allpool nimetatud. 

Euroopa Komisjoni veebisaidi teadaolevad probleemid. 

 1. Videomängija – juurdepääsetavus klaviatuuri abil: oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud juurdepääsuga meie videomängijale klaviatuuri abil (navigeerimine ei kulge menüüvalikuid lehitsedes eeldatavas järjestuses; teksti keelt valides ei ole keelte vahel liikumiseks võimalik kasutada nooleklahve, vaid seda saab teha ainult TAB-klahviga). Selle probleemi kavatseme lahendada 2023. aasta märtsi lõpuks. 
 2. Graafikud ja diagrammid – värvikasutus: mõnedel veebisaidi graafilikutel ja diagrammidel edastatakse teavet ainult värvidega, mis on värvinägemise häirega isikute jaoks problemaatiline. Selle probleemi kavatseme lahendada 2023. aasta märtsi lõpuks. 
 3. Graafikud ja diagrammide – tekstialternatiivid: graafikud ja diagrammid ei ole ekraanilugeja kasutajate jaoks täielikult kättesaadavad, kuna ei sisalda sobivaid tekstialternatiive. Selle probleemi kavatseme lahendada 2023. aasta märtsi lõpuks. 
 4. Kaardid: on kaarte, mille sisu ei ole nägemispuudega inimestele kättesaadav, kuna puudub tekstialternatiiv. Selle probleemi kavatseme lahendada 2023. aasta märtsi lõpuks.