Põhisisu juurde

Ligipääsetavuse avaldus

Euroopa Komisjoni veebisait

Käesolev avaldus puudutab sisu, mis on avaldatud domeenis https://commission.europa.eu

See ei puuduta üheski selle alamdomeenis avaldatud muud sisu ega veebisaiti. Nende veebisaitide ja nende sisu kohta käivad eraldi ligipääsetavuse avaldused.

Käesolevat veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat. Veebisait on kujundatud nii, et seda saaksid kasutada võimalikult paljud, sealhulgas puuetega inimesed.

Veebisait võimaldab:

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta kuni 200%
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja või kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis)

Käesolev veebisait on kujundatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See vastab ligilähedaselt veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Üksikasjalikum teave on rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.

Veebisaiti katsetati viimati 10. märtsil 2023.

Käesoleva avalduse koostamine

Käesolev avaldus koostati 8. detsembril 2023.

Avaldus tugineb hinnangule, mille on veebisaitide esindava valimi läbivaatamise järel andnud rahvusvahelise ligipääsetavusekspertide ühenduse IAAP tingimustele vastav ekspert, kes kasutas nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Tagasiside

Oleksime tänulikud, kui annaksite meile tagasisidet Euroopa Komisjoni veebilehe ligipääsetavuse kohta. Kui ligipääs on raskendatud, teatage sellest palun meile järgmiste kanalite vahendusel:

 • telefoni teel: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • kontaktvormi kaudu: kirjutage meile (palun ärge avaldage vormi täites tundlikku teavet, nt isiklikke finantsandmeid paljastavat teavet, tervisega seotud teavet ega muud tundliku sisuga teavet).

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte saab.

Ühilduvus veebilehitsejate ja tugitehnoloogiaga

Euroopa Komisjoni veebisait ühildub järgmiste enimkasutatud tugitehnoloogiatega, mida pakuvad:

 • •    Google Chrome’i, Microsoft Edge’i, Mozilla Firefoxi ja Apple Safari brauserite viimased versioonid
  •    kasutatuna koos NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehniline kirjeldus

Ligipääsetavuse huvides kasutatakse Euroopa Komisjoni veebisaidil järgmisi tehnoloogilisi lahendusi, mis seisnevad Teie veebilehitseja ning järgmiste Teie arvutisse paigaldatud tehniliste abivahendite ja pistikprogrammide konkreetses kombinatsioonis:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Mitteligipääsetav sisu

Teame, et Euroopa Komisjoni veebisaidil on mõningaid puudusi hoolimata meie jõupingutustest tagada sellel täielik ligipääs. Me otsime lahendusi nende puuduste kõrvaldamiseks. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib probleeme, mida ei ole allpool nimetatud.

Teadaolevad probleemid seoses ligipääsuga Euroopa Komisjoni veebilehele.

 1. Videomängija – ligipääsetavus klaviatuuri abil: oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud ligipääsuga meie videomängijale klaviatuuri abil (teksti keelt valides ei ole keelte vahel liikumiseks võimalik kasutada nooleklahve, vaid seda saab teha ainult TAB-klahviga).
 2. Videod: selle veebisaidi videotel ei ole audiokirjeldust.
 3. Graafikud ja diagrammid – värvikasutus: mõnedel veebisaidi graafikutel ja diagrammidel edastatakse teavet ainult värvide abil, mis valmistab raskusi värvinägemise häirega isikutele. Graafikutel, kus sildid ei ole visuaalselt ühendatud vastavat värvi jaotisega, tõstab klõpsamine legendis sisalduval sildil esile graafiku vastava rea, riba või jaotise ning see võimaldab kasutajatel hõlpsamini aru saada, millise kaardiosa kohta silt käib. Kavatseme selle probleemi lahendada 2024. aasta jooksul.
 4. Tagasiside vorm – veateated: tagasisidevormi veateated ei ole seotud väljaga, kus viga tekkis, ega näita selgelt, milline väli veateate põhjustas. Kavatseme selle probleemi lahendada 2024. aasta jooksul.
 5. Navigatsioonimenüü ligipääsetavus: osa sisust ei ole ekraanilugejaga parimate kogemuste saamiseks nõuetekohaselt kodeeritud. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks.
 6. Interaktiivsed kaardid: interaktiivsed kaardid ei ole ligipääsetavad nägemispuudega inimestele ega kasutajatele, kes kasutavad navigeerimiseks klaviatuuri. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks.
 7. Pealkirjade hierarhia: mõnel lehel ei ole sisu esitatud pealkirjade hierarhia alusel. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks.
 8. Liugrobotilõks: oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud liuguriga klaviatuuri kasutamisel. Kavatseme selle probleemi lahendada 2024. aasta jooksul. Oluline on märkida, et pimekurtidel kasutajatel puudub ligipääs liugrobotilõksule.
 9. Organisatsiooni skeem: organisatsiooni skeem selle praegusel kujul ei ole ligipääsetav nägemispuudega inimestele ega kasutajatele, kes kasutavad navigeerimiseks klaviatuuri. Kavatseme selle probleemi lahendada 2024. aasta jooksul.