Skip to main content

ELi regionaal- ja linnapoliitika

Uurige, mida teeb Euroopa Liit majandusarengu heaks teie koduriigis, nt põllumajandustootjate ja väikeettevõtjate toetamise, haridusvõimaluste parandamise, vaesuse vastu võitlemise ning säästva arengu edendamise kaudu. Taotlege rahastamist.