Skip to main content

Piiriülesed juhtumid

Haldus- või õiguskoormus võib vähendada inimeste soovi minna teise ELi riiki elama, töötama või õppima ning takistada ettevõtjate äritegevust. Euroopas tehtava õigusalase koostöö eesmärk on aidata inimestel lahendada haldus- või õigusküsimusi teistes ELi liikmesriikides sama hõlpsalt kui oma koduriigis.