Skip to main content

Comórtas

Tá cosc ar chleachtais éagothroma amhail praghas-socrú nó cairtéil faoi dhlí an Aontais Eorpaigh. Déanann an Coimisiún an dlí a fhorfheidhmiú chun iomaíochas cothrom a chur chun cinn agus chun tomhaltóirí agus gnólachtaí a théann san iomaíocht go cothrom a chosaint.

Policies

Díospóidí tomhaltóirí a réiteach

Tacaíonn an tAontas Eorpach le custaiméirí a thugann aghaidh ar fhadhbanna a bhaineann le táirge nó le seirbhís, trí chás cúirte a thionscnamh nó tríd an fhadhb a réiteach gan dul chun na cúirte.

Circular economy

A new circular economy strategy will transform Europe into a more competitive resource-efficient economy, addressing a range of economic sectors.

Transport emissions

EU policies and laws help reduce greenhouse gas emissions from transport, for example by setting emission limits for cars and vans.

An dlí um chosaint tomhaltóirí

Rialacha an Aontais maidir le conarthaí tomhaltóirí agus margaíocht, cleachtais tráchtála éagóracha, taisteal láneagraithe, seirbhísí amroinnte agus cearta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú.

Related

Topics: Consumers
Departments: Justice and Consumers