Skip to main content

Kuluttajat

EU-lainsäädännöllä turvataan kuluttajien turvallisuus ja oikeudet. Tämä koskee myös nopeasti kehittyviä erityisaloja, kuten verkkokauppaa, energiapalveluja ja rahoituspalveluja. Lainsäädäntö tukee myös Euroopan kuluttajakeskuksia, jotka auttavat kuluttajia valtioiden rajat ylittävissä kiistoissa.

Policies

Kuluttajariitojen ratkaisu

EU tukee kuluttajia, joilla on ongelmia hankkimiensa tuotteiden tai palvelujen kanssa, riitojen ratkaisemisessa niin tuomioistuimessa kuin sen ulkopuolellakin.

Circular economy

A new circular economy strategy will transform Europe into a more competitive resource-efficient economy, addressing a range of economic sectors.

Transport emissions

EU policies and laws help reduce greenhouse gas emissions from transport, for example by setting emission limits for cars and vans.

Kuluttajaoikeus

EU-säännöt kuluttajasopimuksista ja markkinoinnista, sopimattomista kaupallisista menettelyistä ja valmismatka- ja aikaosuuspalveluista sekä kuluttajien oikeuksien toteutuminen

Related

Topics: Consumers
Departments: Justice and Consumers