Skip to main content

Ainmhithe agus táirgí ainmhithe

Is táirgeoir agus easpórtálaí tábhachtach de tháirgí agus d’fhotháirgí ainmhithe éagsúla é an tAontas Eorpach. Tá roinnt rialacha agus nósanna imeachta rialaithe leagtha síos aige lena gcinntítear go n-urramaítear leas ainmhithe agus go gcosnaítear sláinte ainmhithe.