Skip to main content

Vartotojai

ES leidžia vartotojų saugai ir teisėms užtikrinti skirtus teisės aktus, be kita ko, ir sparčiai besivystančiose srityse, pavyzdžiui, elektroninės prekybos, energijos tiekimo ir finansinių paslaugų. Ji taip pat remia Europos vartotojų centrus, kurie padeda spręsti ginčus su kitos valstybės narės prekiautojais ar vartotojais.

Policies

Vartotojų ginčų sprendimas

ES padeda vartotojams, kuriems kilo problemų dėl produkto arba paslaugos, iškelti bylą teisme arba išspręsti problemą nesikreipiant į teismą.

Circular economy

A new circular economy strategy will transform Europe into a more competitive resource-efficient economy, addressing a range of economic sectors.

Transport emissions

EU policies and laws help reduce greenhouse gas emissions from transport, for example by setting emission limits for cars and vans.

Vartotojų apsaugos teisė

ES taisyklės, susijusios su vartojimo sutartimis ir rinkodara, nesąžininga komercine praktika, kelionės paslaugų paketais, pakaitinio naudojimosi paslaugomis ir vartotojų teisių užtikrinimu.

Related

Topics: Consumers
Departments: Justice and Consumers