Skip to main content

Eolas faoin gCoimisiún Eorpach

Faigh amach faoi ról an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca le tús feidhme a chur le beartais an Aontais agus iad a chur chun feidhme. 

Tá obair an Choimisiúin faoi stiúir Choláiste Coimisinéirí agus faoi threoir a Uachtaráin. 

Oibríonn na Coimisinéirí ar thosaíochtaí beartais sonracha, tosaíochtaí a leagann Uachtarán an Choimisiúin amach.