Skip to main content

Scagadh de réir

Policies (37)

RSS
Torthaí ó 1 go 10

An iomaíocht

Cuireann an tAontas dlí na hiomaíochta i bhfeidhm ar ghnólachtaí a bhíonn ag feidhmiú laistigh den Aontas agus go hidirnáisiúnta, chun tomhaltóirí a chosaint agus iomaíocht a chothú.

An óige

Trí na beartais atá aige, tá sé mar aidhm ag an Aontas Eorpach na deiseanna do dhaoine óga a bheith níos cothroime i dtaca le hoideachas agus an margadh post, agus a chinntiú gur féidir leo páirt iomlán a ghlacadh i ngach réimse den tsochaí.

Banking and financial services

The Commission wants to ensure that banks and financial markets are properly regulated and supervised, for stability, competitiveness and transparency.

Beartas Comharsanachta na hEorpa

Rialaítear le Beartas Comharsanachta na hEorpa caidreamh an Aontais leis na 16 chomharsa is gaire dó sa deisceart agus san oirthear.