Skip to main content

Cabhair, comhar don fhorbairt, cearta bunúsacha

Eolas faoi conas a thugann an tAontas Eorpach cabhair dhaonnúil agus cúnamh forbraíochta do thíortha ar fud an domhain agus conas a chuireann sé cearta bunúsacha amhail dínit, comhionannas agus dlúthpháirtíocht chun cinn. Mionsonraí maidir le hearnálacha cabhrach, réigiúin, tionscnaimh shonracha, maoiniú agus comhpháirtithe.