Skip to main content

Konsumenci

UE ustanawia przepisy, które służą ochronie bezpieczeństwa i praw konsumentów – w tym w szybko rozwijających się dziedzinach takich jak handel elektroniczny, dostawy energii i usługi finansowe. Wspiera również działalność europejskich centrów konsumenckich, które oferują pomoc w sporach z udziałem osób z różnych krajów.

Policies

Rozstrzyganie sporów konsumenckich

UE pomaga konsumentom, którzy mają problemy z zakupionym produktem lub usługą, zarówno kiedy decydują się na skierowanie sprawy do sądu, jak i na rozwiązanie problemu na drodze pozasądowej.

Circular economy

A new circular economy strategy will transform Europe into a more competitive resource-efficient economy, addressing a range of economic sectors.

Transport emissions

EU policies and laws help reduce greenhouse gas emissions from transport, for example by setting emission limits for cars and vans.

Prawo ochrony konsumentów

Przepisy UE dotyczące umów konsumenckich i marketingu, nieuczciwych praktyk handlowych, imprez turystycznych i usług typu timeshare oraz egzekwowania praw konsumentów

Related

Topics: Consumers
Departments: Justice and Consumers