Skip to main content

Spotrebitelia

EÚ prijíma právne predpisy na ochranu bezpečnosti a práv spotrebiteľov aj v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach, ako napr. elektronické obchodovanie, dodávky energie a finančné služby. Podporuje tiež európske spotrebiteľské centrá, ktoré ponúkajú pomoc pri cezhraničných sporoch.

Policies

Riešenie spotrebiteľských sporov

EÚ pomáha spotrebiteľom, ktorí čelia problémom s výrobkom alebo službou, pri podaní veci na súd alebo riešení problému mimosúdnou cestou.

Circular economy

A new circular economy strategy will transform Europe into a more competitive resource-efficient economy, addressing a range of economic sectors.

Transport emissions

EU policies and laws help reduce greenhouse gas emissions from transport, for example by setting emission limits for cars and vans.

Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa

Predpisy EÚ týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv a marketingu, nekalých obchodných praktík, balíkov cestovných služieb a časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a presadzovania práv spotrebiteľov.

Related

Topics: Consumers
Departments: Justice and Consumers