Skip to main content

Cónaí, obair, taisteal a dhéanamh san Aontas Eorpach

Comhairle do shaoránaigh an Aontais maidir le cónaí, aistriú cónaí, post a fháil agus fíricí i ndáil le víosaí agus gnóthaí inimirce do dhaoine nach saoránaigh den Aontas iad. Eolas faoi shlándáil shóisialta, pinsin, cearta tomhaltóirí agus paisinéirí, sláinte phoiblí agus faoi chultúr na hEorpa.