Skip to main content

Ceisteanna faoin Aontas Eorpach

00 800 67 89 10 11 (laistigh den Aontas Eorpach)
00 +32 2 299 96 96 (lasmuigh den Aontas Eorpach)
Seirbhís Eolais Europe Direct

Teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach

Teagmháil a dhéanamh le hArd-Stiúrthóireacht

+32 2 299 11 11 idir 8.00 agus 19.00 ALE (Lasc-chlár an Choimisiúin)

Liosta de na hArd-Stiúrthóireachtaí

Oifigí áitiúla san Aontas Eorpach

Oifigí áitiúla lasmuigh den Aontas Eorpach

Foireann an Choimisiúin

Ball foirne a aimsiú

Seirbhísí don phreas

Teagmháil agus creidiúnú don phreas

Rialaitheoir sonraí

Na sonraí pearsanta sin a dhéanann suíomh gréasáin Europa agus a fhoshuíomhanna a stóráil, más mian leat iad a fhíorú, a athrú nó a scriosadh, is féidir dul i dteagmháil le hAonad Cumarsáide Gréasáin Europa in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide.

Cuairt a thabhairt ar institiúidí an Aontais

Cuairt a thabhairt ar an gCoimisiún Eorpach

Cuairt a thabhairt ar institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile an Aontais

Réiteach fadhbanna agus gearáin

Gearán a dhéanamh