Skip to main content

Toegankelijkheidsverklaring

Website Europese Commissie

Deze verklaring is van toepassing op inhoud die wordt gepubliceerd op het domein: ‘https://commission.europa.eu

De verklaring is niet van toepassing op andere inhoud of websites die op een van de subdomeinen worden gepubliceerd. Deze websites en de inhoud ervan krijgen hun eigen specifieke toegankelijkheidsverklaring.

Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie. Zij is ontworpen om door zo veel mogelijk mensen, waaronder personen met een handicap, te worden gebruikt.

Het moet mogelijk zijn om:

 • probleemloos tot 200% in te zoomen
 • de meeste informatie te vinden op de website door alleen een toetsenbord te gebruiken
 • de meeste informatie op de website te vinden door een moderne schermlezer en spraakherkenningssoftware (op uw computer of telefoon) te gebruiken

Deze website voldoet aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 voor websites en mobiele apps. Dit komt grotendeels overeen met niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Overeenstemming met normen

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Zie “Niet-toegankelijke content” voor meer details.

De website is voor het laatst getest op 4 november 2021.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

 Deze verklaring is opgesteld op 8 juli 2022.

De verklaring is gebaseerd op een analyse van een representatieve steekproef van webpagina’s door een door IAAP-gekwalificeerde toegankelijkheidsprofessional, waarbij een combinatie van handmatige en geautomatiseerde tests is gebruikt.

Feedback

Wij kijken uit naar uw feedback over de toegankelijkheid van de website van de Europese Commissie. Gelieve ons te laten weten of u te maken krijgt met toegankelijkheidsproblemen:

 • Telefoon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Contactformulier: Schrijf ons (gelieve geen gevoelige informatie in het formulier te verstrekken, bv. persoonlijke financiële informatie of informatie over uw gezondheid dan wel andere gevoelige onderwerpen).

De bevoegde dienst van de Commissie probeert binnen 15 werkdagen op uw feedback te reageren.

Compatibiliteit met browsers en hulptechnologie

De website van de Europese Commissie is ontworpen om compatibel te zijn met de volgende hulptechnologieën:

 • de meest recente versie van de browsers Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Brave,
 • in combinatie met de meest recente versies van JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website van de Europese Commissie is afhankelijk van de volgende technologieën voor de specifieke combinatie van webbrowser en hulptechnologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript                                                      

Niet-toegankelijke content

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de website van de Europese Commissie te garanderen, zijn wij op de hoogte van een aantal beperkingen die we proberen op te lossen. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u op een probleem stuit dat hieronder niet is vermeld.

Bekende beperkingen voor de website van de Europese Commissie:

 1. Videospeler – toegankelijkheid met toetsenbord: we zijn op de hoogte van een aantal problemen met de toegankelijkheid van onze videospeler met een toetsenbord (de volgorde bij het gebruik van de tabtoetsen is niet logisch; bij het selecteren van de taal van de titel uit het menu is het niet mogelijk om de pijltjestoetsen te gebruiken om de gewenste taal te kiezen, dit kan alleen met de tabtoets). Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind maart 2023 op te lossen.
 2. Grafieken en tabellen – kleurgebruik: Sommige grafieken en tabellen op de website zijn uitsluitend gebaseerd op kleur om informatie door te geven, wat verwarrend is voor mensen met een gebrek aan kleurenzicht. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind maart 2023 op te lossen.
 3. Grafieken en tabellen – tekstalternatieven: Grafieken en tabellen zijn niet toegankelijk voor mensen die een schermlezer gebruiken, aangezien zij geen geschikte tekstalternatieven bevatten. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind maart 2023 op te lossen.
 4. Kaarten: sommige inhoud op de kaarten bevat geen tekstalternatief voor mensen met een visuele beperking. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind maart 2023 op te lossen.