Skip to main content
Лого на Европейската комисия

​Уебсайт на Европейската комисия​

Декларация за достъпност

Настоящата декларация се отнася за съдържание, публикувано на домейна: https://commission.europa.eu  

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани на негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.  

Този уебсайт се управлява от генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Той е създаден така, че да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания. 

Би трябвало да можете: 

 • да увеличавате големината на знаците до 200 % без проблеми, 

 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта само с помощта на клавиатурата, 

 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екранен четец и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон). 

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549 v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво „AA“ на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1

Степен на съответствие  

Този уебсайт отговаря частично на технически стандарт EN 301 549 v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1 ниво AA. За повече подробности вижте раздел „Недостъпно съдържание“

Уебсайтът е тестван за последен път на 4 ноември 2021 г. 

Изготвяне на настоящата декларация 

Тази декларация е изготвена на 8 юли 2022 г. 

Декларацията се основава на преглед на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, квалифициран от IAAP, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано изпитване. 

Обратна информация 

Ще се радваме да получим вашите коментари и предложения относно достъпността на уебсайта на Европейската комисия. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността: 

 • Телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Формуляр за връзка: Пишете ни (не предоставяйте поверителна информация във формуляра, напр. лична финансова информация, информация за вашето здраве или по всяка друга чувствителна тема). 

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.  

Съвместимост с браузъри и помощни технологии 

Уебсайтът на Европейската комисия е създаден така, че да е съвместим със следните помощни технологии: 

 • последната версия на браузърите Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и Brave, 

 • в комбинация с последните версии на JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack. 

Технически спецификации 

Достъпността на уебсайта на Европейската комисия се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Недостъпно съдържание 

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта на Европейската комисия, ние сме наясно, че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу. 

Известни ограничения на уебсайта на Европейската комисия: 

 1. Видеоплейър — достъпност на клавиатурата: Наясно сме с някои проблеми, свързани с достъпността на клавиатурата на нашия видеоплейър (превъртането на менюто с един клавиш не протича в очаквания ред; когато се избира езикът на надписа от менюто, не е възможно да се използват стрелките за преместване между различните езици, а това може да се направи само с клавиша TAB). Планираме да разрешим този въпрос до края на март 2023 г. 
 2. Графики и диаграми — използване на цвят: Някои графики и диаграми на уебсайта разчитат единствено на цветове за предаването на информация, което е объркващо за хората, страдащи от цветна слепота. Планираме да разрешим този въпрос до края на март 2023 г.
 3. Графики и диаграми — текстови алтернативи: Графиките и диаграмите не са достъпни за потребителите на екранни четци, тъй като не съдържат подходящи текстови алтернативи. Планираме да разрешим този въпрос до края на март 2023 г. 
 4. Карти: Част от съдържанието на картите не съдържа текстова алтернатива за хора с увредено зрение. Планираме да разрешим този въпрос до края на март 2023 г.