Skip to main content

​​​Izjava o dostopnosti​

​​Spletišče Evropske komisije​​

Ta izjava se uporablja za vsebine, objavljene na domeni: „https://commission.europa.eu“.  

Ne uporablja se za druge vsebine ali spletišča, objavljena na njenih poddomenah. Ta spletišča in njihova vsebina imajo svojo lastno izjavo o dostopnosti.  

To spletišče upravlja Generalni direktorat Evropske komisije za komuniciranje. Zasnovano je tako, da ga lahko uporablja kar največje število ljudi, tudi invalidi. 

Vsem uporabnikom morajo biti omogočeni: 

 • povečevanje do 200 % brez težav, 

 • navigacija po večini spletišča zgolj z uporabo tipkovnice, 

 • navigacija po večini spletišča z uporabo sodobnega bralnika zaslona in programske opreme za prepoznavanje govora (na računalniku ali telefonu). 

To spletišče je zasnovano v skladu s tehničnim standardom za spletišča in mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To v veliki meri ustreza ravni „AA“ iz smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), različica 2.1

Skladnost s standardi  

To spletišče je delno skladno s tehničnim standardom EN 301 549 v.3.2.1 in smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), različica 2.1, raven AA. Za več podrobnosti glej razdelek „Nedostopna vsebina“. 

Spletišče je bilo nazadnje preizkušeno 4. novembra 2021. 

Priprava izjave 

Ta izjava je bila pripravljena 8. julija 2022. 

Izjava temelji na pregledu reprezentativnega vzorca spletnih strani, ki ga je opravil strokovnjak za dostopnost IAAP s kombinacijo ročnega in avtomatiziranega preizkušanja. 

Povratne informacije 

Veseli bomo vaših povratnih informacij o dostopnosti spletišča Evropske komisije. Prosimo vas, da nam sporočite, če naletite na ovire za dostopnost: 

 • telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

 • kontaktni obrazec: Pišite nam (v obrazcu ne navajajte občutljivih informacij, npr. informacij, ki bi razkrile osebne finančne informacije, informacij v zvezi z vašim zdravjem ali katerih koli drugih občutljivih informacij). 

Na povratne informacije se poskušamo odzvati v 15 delovnih dneh od datuma prejema poizvedbe s strani pristojne službe Komisije.  

Združljivost z brskalniki in podporno tehnologijo 

Spletišče Evropske komisije je zasnovano tako, da je združljivo z naslednjimi podpornimi tehnologijami: 

 • najnovejša različica brskalnikov Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari in Brave, 

 • v kombinaciji z najnovejšimi različicami JAWS, NVDA, VoiceOver in TalkBack. 

Tehnične specifikacije 

Spletišče Evropske komisije temelji na naslednjih tehnologijah, ki omogočajo delovanje funkcij za dostopnost s specifično kombinacijo spletnega brskalnika in morebitnih podpornih tehnologij ali vtičnikov, nameščenih na vašem računalniku: 

 • HTML, 

 • WAI-ARIA, 

 • CSS, 

 • JavaScript. 

Nedostopna vsebina 

Kljub našim prizadevanjem za zagotovitev dostopnosti spletišča Evropske komisije se zavedamo nekaterih omejitev in jih poskušamo odpraviti. V nadaljevanju so opisane znane omejitve in možne rešitve. Prosimo, da nam sporočite, če naletite na težavo, ki ni navedena v nadaljevanju. 

Znane omejitve za spletišče Evropske komisije: 

 1. video predvajalnik – dostopnost s tipkovnico: zavedamo se nekaterih težav v zvezi z dostopnostjo našega video predvajalnika s tipkovnico (navigacija pri premikanju z zamikalko po zavihkih v meniju ne poteka v pričakovanem vrstnem redu; pri izbiri jezika podnapisov v meniju ni mogoče uporabiti puščic za pomikanje med jeziki, to lahko storite le z zamikalko); to težavo nameravamo odpraviti do konca marca 2023; 
 2. grafi in diagrami – uporaba barve: nekateri grafi in diagrami na spletišču se pri sporočanju informacij zanašajo samo na barvo, kar povzroča zmedo pri ljudeh s popolno ali delno barvno slepoto; to težavo nameravamo odpraviti do konca marca 2023; 
 3. grafi in diagrami – nadomestna besedila: grafi in diagrami niso dostopni uporabnikom bralnika zaslona, saj ne vsebujejo ustreznih nadomestnih besedil; to težavo nameravamo odpraviti do konca marca 2023; 
 4. zemljevidi: nekatere vsebine na zemljevidih nimajo nadomestnih besedil za slabovidne osebe; to težavo nameravamo odpraviti do konca marca 2023;