Skip to main content

​​​Saavutettavuusseloste​

​​Euroopan komission verkkosivusto​​ 

Tämä seloste koskee sisältöä, joka on julkaistu verkkotunnuksella: https://commission.europa.eu  

Tätä selostetta ei sovelleta muihin sen aliverkkotunnuksella julkaistuihin verkkosivustoihin tai niiden sisältöön. Jokaisella verkkosivustolla ja niiden sisällöllä on oma saavutettavuusselosteensa.  

Tätä verkkosivustoa hallinnoi Euroopan komission viestinnän pääosasto. Sivusto on suunniteltu siten, että mahdollisimman monella olisi tasavertaiset mahdollisuudet käyttää sitä toimintarajoitteista huolimatta. 

Tavoitteena on, että käyttäjät voivat 

 • suurentaa 200 %:iin ilman ongelmia 

 • navigoida suurimmassa osassa verkkosivustoa pelkkää näppäimistöä käyttäen 

 • navigoida suurimmassa osassa verkkosivustoa nykyaikaisella ruudunlukijalla ja puheentunnistusohjelmistolla (tietokoneella tai puhelimitse). 

Sivusto on suunniteltu siten, että se täyttää verkkosivustojen ja mobiilisovellusten teknisen standardin EN 301 549 V3.2.1 vaatimukset. Se noudattaa tarkasti verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) AA-tason kriteereitä. 

Vaatimustenmukaisuustilanne  

Tämä verkkosivusto täyttää teknisen standardin EN 301 549 v.3.2.1 ja verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Lisätietoja aiheesta on kohdassa ”Ei-saavutettava sisältö”. 

Verkkosivuston saavutettavuutta testattiin viimeksi 4.11.2021. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 8.7.2022. 

Seloste perustuu arvioon, jonka IAAP:n hyväksymä saavutettavuusasiantuntija on tehnyt käyttämällä sekä manuaalista että automatisoitua testausta. Arviossa on mukana edustava otos verkkosivuja. 

Palaute 

Voit antaa palautetta Euroopan komission verkkosivuston saavutettavuudesta. Jos huomasit puutteita saavutettavuudessa, ota yhteyttä verkkosivuston ylläpitäjään: 

Yritämme vastata palautteeseen 15 työpäivän kuluessa siitä, kun asiasta vastaava komission yksikkö on vastaanottanut viestin.  

Yhteensopivuus selaimien ja avustavan teknologian kanssa 

Euroopan komission verkkosivusto on suunniteltu siten, että se on yhteensopiva seuraavan avustavan teknologian kanssa: 

 • Microsoft Edgen, Google Chromen, Mozilla Firefoxin, Apple Safarin ja Braven selainten viimeisin versio; 

 • yhdessä JAWS:n, NVDA:n, VoiceOverin ja TalkBackin uusimpien versioiden kanssa. 

Tekniset ominaisuudet 

Euroopan komission verkkosivuston saavutettavuus perustuu seuraaviin teknisiin ominaisuuksiin, joiden avulla voidaan hyödyntää verkkoselaimen ja tietokoneelle mahdollisesti asennettujen avustavien teknologioiden tai lisäosien yhdistelmää: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript. 

Ei-saavutettava sisältö 

Vaikka Euroopan komission verkkosivuston saavutettavuus on pyritty kaikin keinoin varmistamaan, sen saavutettavuudessa on havaittu joitakin puutteita, joita korjataan parhaillaan. Seuraavassa on kuvaus havaituista puutteista ja mahdollisista parannuksista. Ota yhteyttä verkkosivuston ylläpitäjään, jos havaitset jonkin saavutettavuusongelman, jota ei ole seuraavassa luettelossa. 

Euroopan komission verkkosivuston tiedossa olevat puutteet: 

 1. Videontoisto – saavutettavuus näppäimistöä käyttämällä: Olemme tietoisia joistakin ongelmista, jotka liittyvät videosoittimen saavutettavuuteen näppäimistöä käyttämällä (navigointi ei tapahdu odotetussa järjestyksessä, kun käy läpi valikkovaihtoehtoja; kun tekstityskieltä valitaan valikosta, ei nuolten avulla pääse liikkumaan kielestä toiseen, vaan siirtyminen onnistuu vain tab-näppäimen avulla). Aiomme ratkaista ongelman maaliskuun 2023 loppuun mennessä. 
 2. Kaaviot ja kuviot – värien käyttö: Joissakin verkkosivuston kaavioissa ja kuviossa tieto ilmaistaan pelkillä väreillä, mikä voi harhaanjohtavaa värisokeille käyttäjille. Aiomme ratkaista ongelman maaliskuun 2023 loppuun mennessä. 
 3. Kaaviot ja kuviot – tekstivastineet: Kaaviot ja kuviot eivät ole saavutettavia ruudunlukijan käyttäjille, koska ne eivät sisällä asianmukaisia tekstivastineita. Aiomme ratkaista ongelman maaliskuun 2023 loppuun mennessä. 
 4. Kartat: Kaikissa karttasisällöissä ei ole tekstivastinetta näkövammaisille. Aiomme ratkaista ongelman maaliskuun 2023 loppuun mennessä.