Skip to main content
Logotip Europske komisije

Europski plan oporavka

Uvod

Najveći paket poticaja u povijesti

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja ikad financiran u Europi. Za obnovu Europe nakon COVID-a 19 izdvojeno je 2,018 bilijuna EUR (u tekućim cijenama*). Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Sredstva se upotrebljavaju za svladavanje najvećih izazova s kojima se Europa suočava i za potporu onima kojima je to potrebno. Nakon ruske agresije na Ukrajinu sredstva iz proračuna EU-a upotrijebljena su za pružanje hitne pomoći i potpore u Ukrajini i zemljama EU-a te kao odgovor na humanitarnu krizu uzrokovanu ratom.

*1,8 bilijuna EUR u cijenama iz 2018.

Činjenice i brojke VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

 

Glavni elementi paketa

S više od 50 % dugoročnog proračuna i instrumenta NextGenerationEU podupire se modernizacija, primjerice kroz:

istraživanja i inovacije u okviru programa Obzor Europa

pravednu klimatsku i digitalnu tranziciju u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa

pripravnost, oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustav rescEU i novi zdravstveni program „EU za zdravlje”.

 

U paketu je posebna pozornost posvećena

modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije

borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a

zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

Ukupna dodijeljena sredstva po naslovu iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

NaslovVFONextGenerationEU
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo149,5 milijardi EUR11,5 milijardi EUR
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti426,7 milijardi EUR776,5 milijardi EUR
3. Prirodni resursi i okoliš401 milijarda EUR18,9 milijardi EUR
4. Migracije i upravljanje granicama 25,7 milijardi EUR
5. Sigurnost i obrana 14,9 milijardi EUR
6. Susjedstvo i svijet110,6 milijardi EUR
7. Europska javna uprava82,5 milijardi EUR
UKUPNO VFO1210,9 milijardi EUR806,9 milijardi EUR

Svi iznosi izraženi su u eurima, u tekućim cijenama. Izvor: Europska komisija

Glavni element instrumenta NextGenerationEU je Mehanizam za oporavak i otpornost. To je instrument za davanje bespovratnih sredstava i zajmova za potporu reformama i ulaganjima u državama članicama Unije. Ukupna mu je vrijednost 723,8 milijardi EUR. Kako bi primile sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, države članice moraju pripremiti planove za oporavak i otpornost u kojima se navodi kako će ulagati sredstva. Osim toga, moraju ispuniti relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti, a prije nego što se isplate u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost mogu provesti, Komisija ocjenjuje zadovoljavajuće ostvarenje svake ključne etape i ciljne vrijednosti.

Pregled planova različitih država članica EU-a nalazi se u interaktivnoj tablici pokazatelja za oporavak i otpornost gdje možete pratiti i isplate koje su dosad izvršene.

Ostatak sredstava iz instrumenta NextGenerationEU isplaćuje se državama članicama EU-a u okviru nekoliko programa EU-a, a to su: Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), Obzor Europa, InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ili Fond za pravednu tranziciju (FPT).

Nakon ruske agresije na Ukrajinu države članice EU-a mogle bi iskoristiti neke od tih fondova kako bi odgovorile na potrebe izbjeglica koje pristižu na njihovo državno područje.

Dodjela sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU

Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF)

723,8 milijardi EUR

od čega zajmovi385,8 milijardi EUR
od čega bespovratna sredstva338 milijardi EUR

 

Program

 
ReactEU  50,6 milijardi EUR
Obzor Europa5,4 milijarde EUR
InvestEU6,1 milijarda EUR
Ruralni razvoj 8,1 milijarda EUR
Fond za pravednu tranziciju10,9 milijardi EUR
RescEU2 milijarde EUR
UKUPNO806,9 milijardi EUR

Svi iznosi izraženi su u eurima, u tekućim cijenama. Izvor: Europska komisija

Nacionalna dodijeljena sredstva

Proračun EU-a ne temelji se i nikad se nije temeljio na uzimanju i davanju. Sve države članice imaju koristi od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu i svladavanja zajedničkih izazova udruženim snagama. Sredstva EU-a, primjerice u okviru kohezijskih fondova ili Obzora Europa, namijenjena su svim dijelovima EU-a.

U određenim su područjima politike države članice primile prethodno dodijeljene iznose. Možete ih pregledati ovdje.

Financiranje dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU

Financiranje oporavka zaduživanjem

Za financiranje instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europska komisija, u ime Europske unije, raspodjeljuje novac koji pozajmljuje na tržištima uz povoljnije kamatne stope od onih koje bi većina država članica mogle dobiti.

Prije instrumenta NextGenerationEU Europska komisija već je izdala obveznice, primjerice za financiranje zajmova državama članicama EU-a i trećim zemljama, uključujući do 100 milijardi eura za program SURE za potporu zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta tijekom pandemije bolesti COVID-19.

U okviru diversificirane strategije financiranja Europska unije prikupit će do 2026. oko 800 milijardi eura u tekućim cijenama za instrument NextGenerationEU.

EU kao zajmoprimac

Jasan plan za nove izvore prihoda radi otplate pozajmljivanja

U međuinstitucijskom sporazumu iz prosinca 2021. Europski parlament, Vijeće i Komisija dogovorili su se da će raditi na uvođenju dostatnih novih vlastitih sredstava za pokrivanje otplata instrumenta NextGenerationEU.

Komisija je stoga u prosincu 2021. predložila tri nova izvora prihoda u proračun EU-a kako bi pomogla u otplati bespovratnih sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU. Ovim bi se prijedlogom pridonijelo i financiranju Socijalnog fonda za klimatsku politiku, čiji je cilj osigurati da nitko ne bude zapostavljen u prelasku na dekarbonizirano gospodarstvo.

Vlastita sredstva koja se temelje na sustavu za trgovanje emisijama

Vlastita sredstva koja se temelje na mehanizmu za ugljičnu prilagodbu na granicama

Vlastita sredstva koja se temelje na preraspodijeljenoj dobiti vrlo velikih multinacionalnih poduzeća (na temelju rada na razini OECD-a i skupine G20)

Komisija surađuje s Europskim parlamentom i državama članicama EU-a u Vijeću na brzom odobravanju novih izvora prihoda.

Do kraja 2023. predložit će drugi paket novih vlastitih sredstva.

Izvori prihoda proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027

Sljedeća generacija vlastitih sredstava EU-a

Korisnici

Svi mogu imati koristi od proračuna EU-a. Možete pretraživati otvorene i buduće pozive na podnošenje prijedloga za financiranje, informacije o postupcima i programima financiranja te podnijeti zahtjev putem interneta.

Više o postupku nadmetanja te poslovanju s Europskom komisijom

Kontekst

Komisija je 2. svibnja 2018. iznijela prijedlog sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a

Kao odgovor na dosad nezabilježenu krizu uzrokovanu koronavirusom Europska komisija predložila je 27. svibnja 2020. privremeni instrument za oporavak NextGenerationEU te ciljana povećanja dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Manje od dva mjeseca kasnije, šefovi država ili vlada EU-a postigli su politički dogovor o tom paketu 21. srpnja 2020.

Konačno donošenje u Vijeću uslijedilo je 17. prosinca 2020.

Pregovori

Dokumenti

11 VELJAČA 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Preuzimanje
17 PROSINAC 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
22 PROSINAC 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
11 STUDENI 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Preuzimanje
11 STUDENI 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
10 STUDENI 2020
Proračun EU-a: Europska komisija pozdravlja dogovor o paketu od 1,8 bilijuna eura za pomoć u izgradnji zelenije, digitalnije i otpornije Europe
hrvatski
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
27 SVIBANJ 2020
Europa na djelu: oporavak i priprema za sljedeću generaciju
hrvatski
(187.76 KB - HTML)
Preuzimanje
27 SVIBANJ 2020
Proračun EU-a za provedbu europskog plana oporavka
hrvatski
(261.24 KB - HTML)
Preuzimanje
27 SVIBANJ 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Preuzimanje
27 SVIBANJ 2020
Prilagođeni Program rada Komisije za 2020.
hrvatski
(248.85 KB - HTML)
Preuzimanje
27 SVIBANJ 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Preuzimanje
27 SVIBANJ 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Preuzimanje