Direct la conținutul principal

Planul de redresare pentru Europa

Introducere

Cel mai mare pachet de stimulente din istorie

Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (NGEU – instrumentul temporar conceput pentru a stimula redresarea) formează cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa. Un cuantum total de 2 018 miliarde EUR (în prețuri actuale*) ajută la reconstruirea Europei în perioada de după pandemia de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Fondurile sunt utilizate pentru a răspunde celor mai importante provocări cu care se confruntă Europa și pentru a-i sprijini pe cei aflați în dificultate. După ce Rusia a invadat Ucraina, bugetul UE a fost mobilizat și pentru a oferi asistență și sprijin de urgență în Ucraina și în țările UE și pentru a atenua consecințele umanitare ale războiului.

*1 800 de miliarde EUR, în prețurile din 2018

Date și cifre despre CFM 2021-2027 și NextGenerationEU

Principalele elemente ale pachetului

Peste 50 % din bugetul pe termen lung și din NextGenerationEU sprijină modernizarea, de exemplu prin:

 • microscope

  cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa

 • investment icon

  o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală

 • vaccine

  pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, „UE pentru sănătate”

În plus, pachetul se concentrează pe:

 • farm icon

  modernizarea politicilor tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună, pentru a maximiza contribuția acestora la prioritățile Uniunii

 • globe icon

  combaterea schimbărilor climatice, căreia i se consacră 30 % din fondurile UE, cea mai ridicată pondere din bugetul european de până acum

 • 2 womens icon

  protecția biodiversității și egalitatea de gen

Alocările totale din cadrul financiar multianual 2021-2027 și din NextGenerationEU, pe rubrici

Categorie CFM NextGenerationEU
1. Piața unică, inovare și sectorul digital 149,5 miliarde EUR 11,5 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori 426,7 miliarde EUR 776,5 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu 401 miliarde EUR 18,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 25,7 miliarde EUR -
5. Securitate și apărare 14,9 miliarde EUR -
6. Vecinătate și întreaga lume 110,6 miliarde EUR -
7. Administrația publică europeană 82,5 miliarde EUR -
TOTAL CFM 1 210,9 miliarde EUR 806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

Elementul central al instrumentului NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – un instrument pentru granturi și împrumuturi care sprijină reformele și investițiile în statele membre ale UE, în valoare totală de 723,8 miliarde EUR. Pentru a primi fonduri în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre trebuie să pregătească planuri de redresare și reziliență care să descrie modul în care vor investi fondurile. Pe parcurs, ele trebuie să atingă anumite jaloane și ținte. Comisia verifică dacă fiecare din acestea au fost atinse înainte să facă plăți din Mecanismul de redresare și reziliență.

Pentru a consulta planurile diferitelor state membre ale UE și pentru a urmări plățile efectuate până în prezent, deschideți Tabloul de bord interactiv privind redresarea și reziliența.

Restul fondurilor din NextGenerationEU sunt plătite statelor membre prin intermediul mai multor programe europene: Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), Orizont Europa, InvestEU, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală sau Fondul pentru o tranziție justă (FTJ).

În urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, statele membre ale UE au putut utiliza o parte din aceste fonduri pentru a răspunde nevoilor refugiaților care au sosit sau sosesc pe teritoriile lor.

Defalcarea NextGenerationEU

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR)

723,8 miliarde EUR

din care credite 385,8 miliarde EUR
din care granturi 338 miliarde EUR

 

Program

Finanțare
ReactEU 50,6 miliarde EUR
Orizont Europa 5,4 miliarde EUR
InvestEU 6,1 miliarde EUR
Dezvoltare rurală 8,1 miliarde EUR
Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) 10,9 miliarde EUR
RescEU 2 miliarde EUR
TOTAL 806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro, în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

Alocări naționale:

Bugetul UE nu este și nu a fost niciodată despre a da și a lua. Toate statele membre beneficiază de pe urma participării la piața unică, încercând să rezolve împreună provocările comune. Fondurile UE, de exemplu cele din cadrul fondurilor de coeziune sau al programului Orizont Europa, ajung în toate regiunile Uniunii Europene.

În anumite domenii de politică, statele membre primesc sume prealocate. Consultați pagina despre prealocările bugetare.

Finanțarea bugetului UE pe termen lung și a NextGenerationEU

Împrumuturi pentru finanțarea redresării

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană ia împrumuturi de pe piețe în numele Uniunii Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât ar putea-o face majoritatea statelor membre, și redistribuie apoi sumele.

Comisia Europeană a emis obligațiuni și înainte de NextGenerationEU, de exemplu pentru a finanța împrumuturi acordate statelor membre ale UE și țărilor terțe. Este și cazul celor până la 100 de miliarde EUR obținute pentru programul SURE, destinat menținerii locurilor de muncă în timpul pandemiei de COVID-19.

Până în 2026, Uniunea Europeană va mobiliza până la aproximativ 800 de miliarde EUR în prețuri curente pentru NextGenerationEU, prin intermediul unei strategii diversificate de finanțare.

UE ca debitor

O foaie de parcurs clară privind noi surse de venituri care să contribuie la rambursarea împrumuturilor

În acordul interinstituțional din decembrie 2021, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit să depună eforturi pentru a introduce resurse proprii noi suficiente pentru a acoperi rambursările NextGenerationEU.

Prin urmare, în decembrie 2021, Comisia a propus trei noi surse de venituri la bugetul UE. Acestea ar urma să contribuie la rambursarea sumelor împrumutate de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU și la finanțarea Fondul social pentru climă, menit să garanteze că tranziția către o economie decarbonizată nu va lăsa pe nimeni în urmă.

Pe 20 iunie 2023, Comisia și-a finalizat propunerea privind o nouă generație de resurse proprii. Pachetul final include o nouă resursă proprie statistică temporară bazată pe profiturile întreprinderilor. În urma acordului politic privind pachetul „Pregătiți pentru 55”, care urmărește să garanteze că politicile UE contribuie la neutralitatea climatică a continentului nostru, Comisia a ajustat și propunerile sale privind resursele proprii bazate pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și pe mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), față de propunerile inițiale din decembrie 2021.

 • Emissions trading

  Resursa proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii

 • Carbon border adjustment mechanism

  Resursa proprie bazată pe mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon

 • reallocated profits

  Resursa proprie statistică temporară bazată pe profiturile întreprinderilor.

În plus, se menține resursa proprie bazată pe partea din profiturile reziduale ale întreprinderilor multinaționale care va fi realocată statelor membre ale UE în temeiul acordului OCDE/G20 privind realocarea drepturilor de impozitare („primul pilon”). The Comisia colaborează cu Parlamentul European și cu statele membre ale UE în cadrul Consiliului în vederea aprobării rapide a noilor surse de venituri.

Surse de venit pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027

Următoarea generație de resurse proprii ale UE

Beneficiarii

Toți cetățenii și toate societățile pot beneficia de bugetul UE. Căutați cereri de propuneri pentru finanțare în desfășurare sau planificate. Aflați ce programe de finanțare aveți la dispoziție și cum se desfășoară procedura de finanțare. Transmiteți online propuneri de proiecte.

Aflați ce contracte de achiziții publice propune Comisia și cum se desfășoară procedurile de ofertare.

Context

Pe 2 mai 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind următorul buget pe termen lung al UE.

Pe 27 mai 2020, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de coronavirus, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare NextGenerationEU și consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

După nici două luni, pe 21 iulie 2020, șefii de stat sau de guvern din UE au ajuns la un acord politic cu privire la acest pachet.

Adoptarea finală de către Consiliu a avut loc pe 17 decembrie 2020.

Procesul de negociere

Documente

11 FEBRUARIE 2021
Adopted MFF legal acts
17 DECEMBRIE 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
22 DECEMBRIE 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
11 NOIEMBRIE 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
11 NOIEMBRIE 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
10 NOIEMBRIE 2020
Bugetul UE: Comisia Europeană salută acordul privind pachetul în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR care va contribui la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente
27 MAI 2020
Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație
27 MAI 2020
Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa
27 MAI 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
27 MAI 2020
Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020
27 MAI 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
27 MAI 2020
MFF Legislation