Skip to main content

Planul de redresare pentru Europa

Introducere

Cel mai mare pachet de stimulente din istorie

Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (NGEU – instrumentul temporar conceput pentru a stimula redresarea) formează cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa. Un cuantum total de 2 018 miliarde EUR (în prețuri actuale*) ajută la reconstruirea Europei în perioada de după pandemia de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Fondurile sunt utilizate pentru a răspunde celor mai importante provocări cu care se confruntă Europa și pentru a-i sprijini pe cei aflați în dificultate. După ce Rusia a invadat Ucraina, bugetul UE a fost mobilizat și pentru a oferi asistență și sprijin de urgență în Ucraina și în țările UE și pentru a atenua consecințele umanitare ale războiului.

*1 800 de miliarde EUR, în prețurile din 2018

Date și cifre despre CFM 2021-2027 și NextGenerationEU

 

Principalele elemente ale pachetului

Peste 50 % din bugetul pe termen lung și din NextGenerationEU sprijină modernizarea, de exemplu prin:

cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa

o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală

pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, „UE pentru sănătate”

 

În plus, pachetul se concentrează pe:

modernizarea politicilor tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună, pentru a maximiza contribuția acestora la prioritățile Uniunii

combaterea schimbărilor climatice, cu 30 % din fondurile UE, cea mai mare pondere din bugetul european de până acum

protecția biodiversității și egalitatea de gen

Alocările totale din cadrul financiar multianual 2021-2027 și din NextGenerationEU, pe rubrici

CategorieCFMNextGenerationEU
1. Piața unică, inovare și sectorul digital149,5 miliarde EUR11,5 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori426,7 miliarde EUR776,5 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu401 miliarde EUR18,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 25,7 miliarde EUR-
5. Securitate și apărare 14,9 miliarde EUR-
6. Vecinătate și întreaga lume110,6 miliarde EUR-
7. Administrația publică europeană82,5 miliarde EUR-
TOTAL CFM1 210,9 miliarde EUR806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

Elementul central al instrumentului NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – un instrument pentru granturi și împrumuturi care sprijină reformele și investițiile în statele membre ale UE, în valoare totală de 723,8 miliarde EUR. Pentru a primi fonduri în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre trebuie să pregătească planuri de redresare și reziliență care să descrie modul în care vor investi fondurile. Pe parcurs, ele trebuie să atingă anumite jaloane și ținte. Comisia verifică dacă fiecare din acestea au fost atinse înainte să facă plăți din Mecanismul de redresare și reziliență.

Pentru a consulta planurile diferitelor state membre ale UE și pentru a urmări plățile efectuate până în prezent, deschideți Tabloul de bord interactiv privind redresarea și reziliența.

Restul fondurilor din NextGenerationEU sunt plătite statelor membre prin intermediul mai multor programe europene: Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), Orizont Europa, InvestEU, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală sau Fondul pentru o tranziție justă (FTJ).

În urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, statele membre ale UE au putut utiliza o parte din aceste fonduri pentru a răspunde nevoilor refugiaților care au sosit sau sosesc pe teritoriile lor.

Defalcarea NextGenerationEU

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR)

723,8 miliarde EUR

din care credite385,8 miliarde EUR
din care granturi338 miliarde EUR

 

Program

 
ReactEU  50,6 miliarde EUR
Orizont Europa5,4 miliarde EUR
InvestEU6,1 miliarde EUR
Dezvoltare rurală 8,1 miliarde EUR
Fondul pentru o tranziție justă (JTF)10,9 miliarde EUR
RescEU2 miliarde EUR
TOTAL806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

Alocări naționale:

Bugetul UE nu este și nu a fost niciodată despre a da și a lua. Toate statele membre beneficiază de pe urma participării la piața unică, încercând să rezolve împreună provocările comune. Fondurile UE, de exemplu cele din cadrul fondurilor de coeziune sau al programului Orizont Europa, ajung în toate regiunile Uniunii Europene.

În anumite domenii de politică, statele membre primesc sume prealocate. Consultați pagina despre prealocările bugetare.

Finanțarea bugetului UE pe termen lung și a NextGenerationEU

Împrumuturi pentru finanțarea redresării

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană ia împrumuturi de pe piețe în numele Uniunii Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât ar putea-o face majoritatea statelor membre, și redistribuie apoi sumele.

Comisia Europeană a emis obligațiuni și înainte de NextGenerationEU, de exemplu pentru a finanța împrumuturi acordate statelor membre ale UE și țărilor terțe. Este și cazul celor până la 100 de miliarde EUR obținute pentru programul SURE, destinat menținerii locurilor de muncă în timpul pandemiei de COVID-19.

Până în 2026, Uniunea Europeană va mobiliza până la aproximativ 800 de miliarde EUR în prețuri curente pentru NextGenerationEU, prin intermediul unei strategii diversificate de finanțare.

UE ca debitor

O foaie de parcurs clară privind noi surse de venituri care să contribuie la rambursarea împrumuturilor

În acordul interinstituțional din decembrie 2021, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit să depună eforturi pentru a introduce resurse proprii noi suficiente pentru a acoperi rambursările NextGenerationEU.

Prin urmare, în decembrie 2021, Comisia a propus trei noi surse de venituri la bugetul UE. Acestea ar urma să contribuie la rambursarea sumelor împrumutate de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU. și la finanțarea Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, menit să garanteze că tranziția către o economie decarbonizată nu va lăsa pe nimeni în urmă.

Resursa proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii

Resursa proprie bazată pe mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon

Resursa proprie bazată pe profiturile realocate ale societăților multinaționale foarte mari (pe baza lucrărilor de la nivelul OCDE și G20)

Comisia lucrează acum alături de Parlamentul European și de statele membre ale UE (în cadrul Consiliului) pentru o aprobare rapidă a noilor surse de venituri.

Comisia va propune un al doilea pachet de noi resurse proprii înainte de sfârșitul anului 2023.

Surse de venit pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027

Următoarea generație de resurse proprii ale UE

Beneficiarii

Toți cetățenii și toate societățile pot beneficia de bugetul UE. Căutați cereri de propuneri pentru finanțare în desfășurare sau planificate. Aflați ce programe de finanțare aveți la dispoziție și cum se desfășoară procedura de finanțare. Transmiteți online propuneri de proiecte.

Aflați ce contracte de achiziții publice propune Comisia și cum se desfășoară procedurile de ofertare.

Context

Pe 2 mai 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind următorul buget pe termen lung al UE

Pe 27 mai 2020, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare NextGenerationEU și consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

După nici două luni, pe 21 iulie 2020, șefii de stat sau de guvern din UE au ajuns la un acord politic cu privire la acest pachet.

Adoptarea finală de către Consiliu a avut loc pe 17 decembrie 2020.

Procesul de negociere

Documente

11 FEBRUARIE 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Descărcați
17 DECEMBRIE 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
22 DECEMBRIE 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
11 NOIEMBRIE 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Descărcați
11 NOIEMBRIE 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
10 NOIEMBRIE 2020
Bugetul UE: Comisia Europeană salută acordul privind pachetul în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR care va contribui la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente
română
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
27 MAI 2020
Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație
română
(200.08 KB - HTML)
Descărcați
27 MAI 2020
Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa
română
(278.69 KB - HTML)
Descărcați
27 MAI 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Descărcați
27 MAI 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Descărcați
27 MAI 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Descărcați
27 MAI 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Descărcați