Skip to main content
Logotip Europske komisije

Politika zaštite privatnosti za internetske stranice kojima upravlja Europska komisija

Uvod

Europska komisija predana je zaštiti vaših osobnih podataka i poštuje vašu privatnost na svim svojim internetskim stranicama na domeni europa.eu.

Politika zaštite privatnosti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u Europskoj komisiji temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725.

Ona obuhvaća sve internetske stranice Europske komisije na domeni ec.europa.eu te međuinstitucijske internetske stranice EU-a na domeni europa.eu kojima upravlja Komisija. Većinu tih internetskih stranica možete pregledavati ne dajući pristanak za pristup osobnim podacima.  

Međutim, u određenim slučajevima vaši osobni podaci mogu biti potrebni za pružanje e-usluga. Ako su osobni podaci potrebni u tu svrhu, detaljnije informacije o tome možete pronaći u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka na poveznici dostupnoj na toj internetskoj stranici. U toj posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka bit će navedeno kojoj se službi trebate obratiti.

U tom pogledu:

 • operativni voditelj obrade podataka osigurava usklađenost s posebnom izjavom o zaštiti osobnih podataka za svaku e-uslugu
 • službenik za zaštitu podataka na neovisan način osigurava internu primjenu Uredbe u Komisiji i savjetuje operativne voditelje obrade podataka o njihovim obvezama u pogledu zaštite podataka
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao nezavisno nadzorno tijelo

Informacije navedene u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka

Pri posjetu ostalim internetskim stranicama Komisije, dodatne posebne izjave o zaštiti osobnih podataka sadržavat će sljedeće informacije o upotrebi vaših osobnih podataka:

 • svrhu i način obrade vaših osobnih podataka
 • pravnu osnovu po kojoj se obrađuju vaši osobni podaci
 • koji se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju
 • koliko se oni dugo čuvaju
 • na koji se način zaštićuju
 • tko ima pristup vašim osobnim podacima
 • koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti
 • kome možete uputiti pitanja ili pritužbe.

E-usluge

E-usluga na internetskim stranicama domene ec.europa.eu znači usluga ili resurs kojim se poboljšava komunikacija između građana i Europske komisije.

Na internetskim stranicama Komisije nude se tri vrste e-usluga:

 • usluge informiranja koje omogućavaju jednostavan i učinkovit pristup informacijama
 • interaktivne komunikacijske usluge kojima se olakšava savjetovanje o politikama i davanje povratnih informacija
 • transakcijske usluge kojima se omogućavaju osnovni oblici transakcija s EU-om, kao što su javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na događanja i nabava dokumenata.

Europa Analytics

Europa Analytics je korporativna usluga za mjerenje djelotvornosti i učinkovitosti internetskih stranica Europske komisije na portalu Europa.

Vaše je pravo da toj usluzi ne dopustite obradu svojih podataka. Obradu možete zabraniti putem obavijesti o kolačićima na vrhu prve stranice koju posjetite ili na stranici Europa Analytics.

Ako ne dopustite rad toj usluzi, to ni na koji način neće utjecati na vaše pregledavanje internetskih stranica Komisije na portalu Europa.

Više o e-usluzi Europa Analytics za internetske stranice Europske komisije

Više o e-usluzi Europa Analytics za internetske stranice Europske unije

IP adresa i identifikacijska oznaka uređaja

Kad pristupite njezinim internetskim stranicama, Europska komisija kao bitan tehnički zahtjev prima adresu internetskog protokola (IP adresu) ili identifikacijsku oznaku uređaja koji ste koristili za pristup stranicama.

Bez tih informacija ne biste mogli uspostaviti tehničku vezu između vaših uređaja i infrastrukture poslužitelja Europske komisije pa stoga ni pristupiti njezinim internetskim stranicama.

Europska komisija čuva te informacije samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje zahtjeva, odnosno tijekom sesije pregledavanja. Osim toga, IP adrese i identifikacijske oznake uređaja mogu se čuvati godinu dana u datotekama dnevnika operativnog okruženja Glavne uprave za informatiku u sigurnosne ili druge svrhe (za više informacija vidjeti DPR-EC-02886 DIGIT operacije i usluge IT sigurnosti).

Kolačići i treće strane

Na nekim internetskim stranicama Komisije na portalu Europa upotrebljavaju se „kolačići prve strane”. To su kolačići koje postavlja i nadzire Komisija, a ne vanjska organizacija.

Više informacija o našim kolačićima pronađite ovdje.

Na internetskim stranicama Komisije u okviru domene ec.europa.eu mogu se nalaziti poveznice na stranice treće strane. Radi pristupanja sadržaju treće strane prisutnom na našim stranicama i korištenja tog sadržaja možda ćete trebati prihvatiti uvjete tih pružatelja sadržaja, uključujući njihove politike kolačića, nad kojima mi nemamo kontrolu.

Čuvanje podataka

Europska komisija pohranjuje prikupljene osobne podatke u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.  

Komisijini ugovaratelji obvezani su posebnom ugovornom odredbom u pogledu svake obrade vaših podataka koju provode za Komisiju te moraju osigurati razinu zaštite i povjerljivosti podataka propisanu Uredbom (EU) 2018/1725.

Vaša prava kao ispitanika

Imate pravo na pristup osobnim podacima koje Komisija posjeduje o vama te zatražiti njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade ili, ako je primjenjivo, pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka. Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili izričitoj privoli, imate pravo povući je u bilo kojem trenutku, no to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Za svaki zahtjev koji se odnosi na obradu vaših osobnih podataka možete se obratiti nadležnom operativnom voditelju obrade podataka (kako je utvrđeno u izjavi o zaštiti osobnih podataka koja se odnosi na određenu aktivnost obrade ili e-uslugu).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija.

Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/dpo-register/