Skip to main content
Logotip Europske komisije

Provedba u državama članicama EU-a

Praćenje provedbe zakonodavstva EU-a radi osiguravanja usklađenosti i izvršenja u državama članicama EU-a.