Skip to main content
Logotip Europske komisije

Ljudska prava u zemljama izvan EU-a

Saznajte kako EU pruža humanitarnu i razvojnu pomoć diljem svijeta te promiče temeljna prava, primjerice dostojanstvo, jednakost i solidarnost. Pronađite pojedinosti o sektorima pomoći, regijama, posebnim inicijativama, financiranju i partnerima.