Glavni sadržaj

Usto, Mehanizam je ključan element u provedbi plana REPowerEU, Komisijina odgovora na socioekonomske poteškoće i poremećaje na globalnom tržištu energije uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu.

648 milijarde eura
za ulaganja u reforme i projekte
po cijenama iz 2022., od čega
357 milijardi eura
sredstava
bespovratnih sredstava
291 milijardi eura
sredstava
zajmova

*With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

RepowerEU

U planu REPowerEU prepoznato je da Mehanizam za oporavak i otpornost može imati važnu ulogu za osiguravanje sigurne, cjenovno pristupačne i čiste energije. Mehanizmom će se osigurati dodatna financijska sredstva EU-a i pomoći državama članicama u provedbi ključnih reformi i ulaganja potrebnih da se brzo okonča ovisnost o ruskim fosilnim gorivima.

European Semester

Počevši od ciklusa za 2022., proces europskog semestra prilagođen je kako bi se u obzir uzele uspostava Mehanizma za oporavak i otpornost te provedba planova za oporavak i otpornost.

Dokumenti

Mehanizam za oporavak i otpornost u vašoj zemlji.

Države članice upotrebljavaju sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost za provedbu ambicioznih reformi i ulaganja kako bi svoja gospodarstva i društva učinila održivijima, otpornijima i spremnijima za zelenu i digitalnu tranziciju. Posjetite stranice u nastavku kako biste saznali više o planu za oporavak i otpornost vaše zemlje i načinu njegove provedbe.

Country pages

Te stranice sadržavaju sve relevantne informacije za pojedinu zemlju, uključujući planove za oporavak i otpornost, Komisijinu ocjenu planova te informacije o plaćanjima koja su zatražile države članice i sredstvima koja je Komisija isplatila.

European Semester in your country

U tom su dijelu objedinjeni dokumenti za pojedine zemlje povezani s europskim semestrom, a posebno i. izvješća za pojedine zemlje, ii. nacionalni programi reformi i fiskalne prilagodbe, iii. ocjene tih programa, iv. preporuke EU-a za pojedine zemlje i v. nacrti proračunskih planova.

Karta projekata za koje se pruža potpora iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Na karti u nastavku prikazani su primjeri reformi i ulaganja za koje se u raznim državama članicama EU-a pruža potpora iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ona nije iscrpna baza podataka projekata za koje se pruža potpora iz Mehanizma i redovito se ažurira u skladu s napretkom provedbe. Prikazani iznosi financiranja odražavaju početne procjene troškova iz nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Ostale informacije