Skip to main content

Európai helyreállítási terv

Bevezetés

Az EU történetének legnagyobb ösztönző csomagja

Az Európában valaha finanszírozott legnagyobb ösztönző csomag két alkotóelemből áll: az EU hosszú távú költségvetéséből és a helyreállítás ösztönzésére irányuló ideiglenes NextGenerationEU eszközből. A csomagnak köszönhetően Európa koronavírus-járvány utáni újjáépítését (folyó árakon számolva) összesen 2,018 billió euró* fogja segíteni. A tervbe vett intézkedések eredményeképpen Európa környezetkímélőbbé és digitalizáltabbá válik, és jobban ellen tud majd állni a sokkhatásoknak.

A források felhasználása az Európa előtt álló legfontosabb kihívások kezelésére és a rászorulók támogatására irányul. Az Ukrajna elleni orosz inváziót követően az EU mozgósította az uniós költségvetést, hogy sürgősségi segélyt és támogatást nyújtson Ukrajnában és az uniós tagállamokban, illetve hogy enyhítse a háború humanitárius következményeit.

*2018-as árakon ez 1,8 billió euró

Tények és adatok a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről és a NextGenerationEU eszközről

 

A csomag fő elemei

A hosszú távú költségvetés és a NextGenerationEU több mint 50%-a a korszerűsítést támogatja, többek között az alábbiak révén:

kutatás és innováció (az Európai Horizont programon keresztül)

a méltányos éghajlatvédelmi és digitális átállás (az Igazságos Átmenet Alap és a Digitális Európa program révén)

a felkészültség, a helyreállítás és az ellenálló képesség javítása (a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a rescEU és az új uniós egészségügyi cselekvési program révén)

 

A fentieken túlmenően a csomag kiemelten kezeli a következő törekvéseket is:

a hagyományos szakpolitikák, pl. a kohéziós politika és a közös agrárpolitika korszerűsítése, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben segítsék az EU prioritásainak megvalósítását

az éghajlatváltozás elleni küzdelem – az uniós források 30%-ának finanszírozásával, ami a legmagasabb arány az uniós költségvetés történetében

a biológiai sokféleség védelme és a nemek közötti egyenlőség

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) és a NextGenerationEU forrásainak megoszlása fejezetenként

FejezetTöbbéves pénzügyi keretNextGenerationEU
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság149,5 milliárd euró11,5 milliárd euró
2. Kohézió, reziliencia és értékek426,7 milliárd euró776,5 milliárd euró
3. Természeti erőforrások és környezet401 milliárd euró18,9 milliárd euró
4. Migráció és határigazgatás 25,7 milliárd euró
5. Biztonság és védelem 14,9 milliárd euró
6. Szomszédság és a világ110,6 milliárd euró
7. Európai közigazgatás82,5 milliárd euró
TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ÖSSZESEN1210,9 milliárd euró806,9 milliárd euró

Az összegek euróban értendők, folyó árakon. Forrás: Európai Bizottság

A NextGenerationEU központi eleme a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, amelynek révén a tagállamok összesen 723,8 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást és hitelt kaphatnak reformjaik és beruházásaik támogatására. Ahhoz, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében finanszírozásban részesülhessenek, a tagállamoknak helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell kidolgozniuk, felvázolva bennük, hogyan fogják beruházni a forrásokat. Ezenfelül teljesíteniük kell a vonatkozó minőségi és mennyiségi célkitűzéseket (az ún. mérföldköveket és célokat). Mielőtt sor kerülhetne a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében kifizetendő összegek folyósítására, a Bizottság kiértékeli, hogy kielégítően teljesültek-e a kérdéses célkitűzések.

Az interaktív helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla áttekintést ad az egyes uniós tagállamok terveiről és a kifizetések folyósításáról.

A NextGenerationEU forrásainak fennmaradó részét több uniós program folyósítja az uniós tagállamoknak: a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás (REACT-EU), a Horizont Európa, az InvestEU, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Igazságos Átmenet Alap.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta az uniós tagállamok ezeknek a forrásoknak egy részét a területükre érkező menekültek szükségleteinek kielégítésére használhatják fel.

A NextGenerationEU pénzeszközeinek megoszlása

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

723,8 milliárd euró

ebből kölcsön385,8 milliárd euró
ebből vissza nem térítendő támogatás338 milliárd euró

 

Program

 
ReactEU  50,6 milliárd euró
Horizont Európa5,4 milliárd euró
InvestEU6,1 milliárd euró
Vidékfejlesztés 8,1 milliárd euró
Igazságos Átmenet Alap10,9 milliárd euró
rescEU2 milliárd euró
ÖSSZESEN806,9 milliárd euró

Az összegek euróban értendők, folyó árakon. Forrás: Európai Bizottság

Nemzeti juttatások

Az uniós költségvetés nem arról szól, hogy annyit vehetünk ki belőle, amennyit beletettünk. Mindegyik tagállam számára előnyös, hogy részt vesz az egységes piacban, és a többi uniós országgal együtt kezeli a közös kihívásokat. Az uniós források – például a kohéziós alapok és a Horizont Európa forrásai – az EU minden részébe eljutnak.

Egyes szakpolitikai területek esetében a tagállamok előre elkülönített összegekben részesülnek. Ezekről a juttatásokról itt lehet tájékozódni.

Az EU hosszú távú költségvetésének és a NextGenerationEU eszköznek a finanszírozása

Hitelfelvétel a helyreállítás finanszírozásáért

A NextGenerationEU finanszírozásához az Európai Bizottság – az Európai Unió nevében – hitelt vesz fel a piacokon a tagállamok többségénél kedvezőbb feltételekkel, az összegeket pedig szétosztja.

A NextGenerationEU létrejötte előtt az Európai Bizottság már kötvényeket bocsátott ki, többek között abból a célból, hogy hiteleket finanszírozzon az uniós tagállamok és harmadik országok részére, ideértve azokat a SURE program keretében nyújtott forrásokat, amelyek – legfeljebb 100 milliárd euró összegben – a munkahelyek és a foglalkoztatás védelmét szolgálták a koronavírus-világjárvány idején.

Az Európai Unió 2026-ig folyó árakon mintegy 800 milliárd eurót fog bevonni a NextGenerationEU részére egy diverzifikált finanszírozási stratégia révén.

Az Európai Unió mint hitelfelvevő

Világos ütemterv új, hiteltörlesztési célú bevételi források bevonására

A 2021. decemberi intézményközi megállapodásban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott abban, hogy olyan új saját források bevezetésére fognak törekedni, melyek elégségesek a NextGenerationEU eszközzel kapcsolatos visszafizetések fedezésére.

2021 decemberében a Bizottság ezért három új uniós költségvetési forrás bevezetésére tett javaslatot, melyek a NextGenerationEU vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos részének visszafizetéséhez juttatják bevételhez az Uniót. A javaslat értelmében a Szociális Klímaalap is finanszírozáshoz jutna. Ez az alap azt hivatott biztosítani, hogy a karbonszegény gazdaságra történő átállásnak ne legyenek vesztesei.

A kibocsátáskereskedelmi rendszeren alapuló saját forrás

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmuson alapuló saját forrás

A nagyon nagy multinacionális vállalatok visszajuttatott nyereségén alapuló saját forrás (az OECD és a G20-ak szintjén végzett munka alapján)

A Bizottság együttműködik az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokat képviselő Tanáccsal annak érdekében, hogy mielőbb sor kerüljön az új bevételi források elfogadására.

A Bizottság 2023 végéig újabb javaslatcsomagot fog előterjeszteni további saját források bevezetése céljából.

A 2021–2027-es uniós költségvetés bevételi forrásai

Az EU saját forrásainak következő generációja

A kedvezményezettek

Az uniós költségvetésből mindenki részesülhet. Tájékozódjon az aktuális és jövőbeli finanszírozási lehetőségekről és a kapcsolódó felhívásokról, szerezzen háttér-információkat a finanszírozási folyamatokról és programokról, és pályázzon finanszírozási forrásokra online.

Információk a közbeszerzésekről és az Európai Bizottsággal való szerződéskötés lehetőségeiről

Háttér-információk

A Bizottság 2018. május 2-án terjesztette elő az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó javaslatát

2020. május 27-én az Európai Bizottság a koronavírus okozta példátlan válságra reagálva javaslatot tett a NextGenerationEU ideiglenes helyreállítási eszköz létrehozására, valamint a 2021–2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés célzott megerősítésére.

2020. július 21-én – azaz kevesebb mint 2 hónappal később – az uniós állam-, illetve kormányfők politikai megállapodásra jutottak a csomagról.

A Tanács 2020. december 17-én fogadta el véglegesen a csomagot.

A tárgyalási folyamat

Dokumentumok

11 FEBRUÁR 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Letöltés
17 DECEMBER 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
22 DECEMBER 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
11 NOVEMBER 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Letöltés
11 NOVEMBER 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
10 NOVEMBER 2020
Uniós költségvetés: Az Európai Bizottság üdvözli a zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb Európára irányuló, 1,8 billió eurós csomagról született megállapodást
magyar
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
27 MÁJUS 2020
Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért
magyar
(202.4 KB - HTML)
Letöltés
27 MÁJUS 2020
Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja
magyar
(283.57 KB - HTML)
Letöltés
27 MÁJUS 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Letöltés
27 MÁJUS 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Letöltés
27 MÁJUS 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Letöltés
27 MÁJUS 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Letöltés