Skip to main content
Informativní přehled

Infopřehledy o Zelené dohodě pro Evropu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11 prosinec 2019

Soubory

11 PROSINEC 2019
Co je Zelená dohoda pro Evropu?
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
11 PROSINEC 2019
Co mi to přináší?
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
11 PROSINEC 2019
Co se stane, pokud nebudeme jednat?
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
11 PROSINEC 2019
Výsledky EU, pokud jde o opatření v oblasti klimatu
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
11 PROSINEC 2019
EU jako celosvětový lídr
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
14 LEDEN 2020
Mechanismus pro spravedlivou transformaci: nikdo nesmí být opomenut
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
14 LEDEN 2020
Investice do klimaticky neutrálního a oběhového hospodářství
čeština
(HTML)
Stáhnout
14 LEDEN 2020
Projekty pro ekologičtější ekonomiku financované z prostředků EU
čeština
(HTML)
Stáhnout
3 BŘEZEN 2020
Evropský právní rámec pro klima
čeština
(HTML)
Stáhnout
3 BŘEZEN 2020
Klimatický pakt
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
3 BŘEZEN 2020
Evropský rok železniční dopravy 2021
čeština
(HTML)
Stáhnout
11 BŘEZEN 2020
Akční plán EU pro oběhové hospodářství
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
20 KVĚTEN 2020
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
čeština
(HTML)
Stáhnout
20 KVĚTEN 2020
Od zemědělce ke spotřebiteli
čeština
(HTML)
Stáhnout
14 ŘÍJEN 2020
Renovační vlna
čeština
(HTML)
Stáhnout
14 ŘÍJEN 2020
Strategie snižování emisí metanu
čeština
(HTML)
Stáhnout
14 ŘÍJEN 2020
Strategie udržitelnosti chemických látek
čeština
(HTML)
Stáhnout
14 ŘÍJEN 2020
Nový evropský Bauhaus
čeština
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
19 LISTOPAD 2020
Obnovitelná energie z moří a oceánů
čeština
(HTML)
Stáhnout