Skip to main content

Změna klimatu a Zelená dohoda pro Evropu

Cesta ke klimatické neutralitě

V zájmu dosažení cílů v oblasti dekarbonizace je třeba objem emisí snížit ve všech hospodářských odvětvích, od průmyslu a energetiky po dopravu a zemědělství. Změna klimatu představuje globální hrozbu a jednoznačně si proto vyžaduje celosvětové řešení. Z tohoto důvodu Evropská unie o otázkách změny klimatu aktivně komunikuje se svými mezinárodními partnery a podporuje je v jejich úsilí, a to především na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a související Pařížské dohody. Kromě opatření na zmírnění dopadu změny klimatu provádí Evropská unie také kroky v zájmu přizpůsobení se změně klimatu s cílem připravit se na nevyhnutelné změny.

Další informace o činnosti EU v oblasti boje proti změně klimatu

Evropská komise přijala soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Další informace o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Komise se sama připojila k evropskému klimatickému paktu a zavázala se, že nejpozději od roku 2030 bude její provoz klimaticky neutrální. Ve svém sdělení o ekologizaci a v souvisejícím akční plánu, které Komise přijala v dubnu 2022, se Komise zavázala postupně snižovat své emise skleníkových plynů nejméně o 60 % ve srovnání s rokem 2005 a kompenzovat případné zbývající emise v roce 2030 vysoce kvalitním certifikovaným pohlcováním uhlíku.

Hlavní téma

Dokumenty

 

18 BŘEZEN 2022
Factsheet: Climate Law
English
(PDF)
Stáhnout

 

18 BŘEZEN 2022
Factsheet: Climate Pact
English
(PDF)
Stáhnout

 

12 PROSINEC 2020
Factsheet: Climate Diplomacy
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

17 ZÁŘÍ 2020
Factsheet: The 2030 Climate Target Plan: A Vision for Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

4 BŘEZEN 2020
Návrh Komise na nařízení: evropský právní rámec pro klima
čeština
(393.16 KB - HTML)
Stáhnout