Skip to main content
©christian42/AdobeStock
Jak Unie řeší energetickou krizi

Neodůvodněná vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině a jeho zneužívání dodávek plynu jako zbraně vyvolaly v EU bezprecedentní energetickou krizi. Došlo k prudkému nárůstu cen energií, což způsobuje Evropanům těžkosti. Unie tento problém řeší přijetím rázných opatření.

Jaké kroky Unie podniká k řešení energetické krize

Rostoucí ceny energií řeší Komise již od loňského roku. Poté, co Rusko vpadlo na Ukrajinu a začalo intenzivněji používat energetické zdroje jako zbraně, se situace na trhu s energií výrazně zhoršila.

Navzdory výraznému poklesu ruských dodávek plynu ze 45 % v loňském roce na pouhých 14 % v září 2022 se Evropě podařilo nalézt alternativní zdroje dodávek a zároveň snížit poptávku, čímž se tento nedostatek kompenzuje.

Rovněž byla přijata opatření ke zmírnění volatility trhu a ke přesměrování nadměrných příjmů z energetického odvětví směrem k občanům a podnikům, aby toto nelehké období zvládli.

Soubor nástrojů v oblasti cen energií umožňuje členským státům zavádět řadu opatření na vnitrostátní úrovni a zmírnit tak cenový tlak na občany a průmysl. V květnu 2022 byl přijat plán REPowerEU, který pomůže ukončit co nejdříve naši závislost na ruských fosilních palivech.

K zajištění dodávek plynu na budoucí zimní období povede jednak nová povinnost udržovat minimální úroveň zásob plynu, jednak snížení poptávky po plynu o 15 %, aby se uvolnilo napětí mezi nabídkou a poptávkou v Evropě. Úsilí o úsporu energie a naplnění zásobníků zatím přináší dobré výsledky.

V září 2022 byla přijata nová opatření ke snížení poptávky po elektřině a k využití přebytků energie ve prospěch občanů a průmyslu. 

Evropská komise navrhla 18. října 2022 další opatření ohledně společného nákupu plynu, mechanismů omezování cen, transparentního využívání infrastruktury, solidarity mezi členskými státy a řízení poptávky. Tím se zvýší stabilita trhu.

Ikony vytvořené pomocí Pixel perfect z www.flaticon.com

Základní údaje

5 %
snížení poptávky po elektřině v době špičky
15 %
snížení poptávky po plynu
92 %
naplněnost zásobníků plynu v EU

Diverzifikace dodávek

Evropská unie již několik měsíců spolupracuje s mezinárodními partnery na diverzifikaci dodávek. Rovněž zajistila rekordní úroveň dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) a vyšší dodávky plynovody. 

Úspěchy

 • třístranné memorandum o porozumění podepsané mezi EU, Egyptem a Izraelem o vývozu zemního plynu do Evropy
 • memorandum o porozumění s Ázerbájdžánem o strategickém partnerství v oblasti energetiky
 • závazek USA poskytnout EU v roce 2022 nejméně 15 miliard metrů krychlových LNG
 • Dovoz zkapalněného zemního plynu, který nepochází z Ruska, vzrostl v první polovině roku 2022 oproti stejnému období minulého roku o 19 miliard m³. Vzrostl také dovoz z jiných než ruských plynovodů, konkrétně z Norska, Ázerbájdžánu, Spojeného království a Severní Afriky, a to o 14 miliard m³.

Snižování poptávky

Plán navíc zahrnuje možnost vyhlásit v EU stav pohotovosti, na jehož základě by se musela povinně snížit spotřeba plynu ve všech členských státech. Jedná se o jasný signál, že EU učiní vše pro to, aby zabezpečila dodávky a ochránila své spotřebitele.

Úspěchy

 • Spotřeba plynu se snížila přibližně o 15 %.
 • Dodávky z ruských plynovodů klesly ze 40 % na 9 %

Evropská komise opatření ke snížení poptávky pečlivě sleduje. Předběžná analýza na základě zpráv 15 členských států ukazuje, že v srpnu a září byla spotřeba plynu v EU přibližně o 15 % nižší než byla průměrná spotřeba za posledních pět let. Podobné úsilí bude nyní zapotřebí každý měsíc až do března 2023. Členské země budou každé dva měsíce podávat zprávy o tom, jakého pokroku dosáhly. Pokud se stávající opatření ukáží jako nedostatečná, je Evropská komise připravena aktivovat výstrahu na úrovni EU nebo tyto cíle přezkoumat.

Nová pravidla skladování plynu

Při zabezpečení dodávek plynu v EU hraje důležitou úlohu i jeho skladování, neboť v běžném zimním období pokrývá 25–30 % spotřeby v celé EU.

Od června 2022 existují nové právní předpisy, které vyžadují, aby se podzemní zásobníky plynu v EU naplnily do 1. listopadu 2022 na 80 % kapacity a v následujících letech na 90 %. Tím se zajistí dodávky pro nadcházející zimu.

Viz nejnovější údaje.

Úspěchy

 • Zásobníky plynu v EU jsou nyní naplněny z více než 90 %. V únoru 2022 to bylo 30 %. Od té doby spolupracujeme se zeměmi EU na zvýšení zásob energie v Evropě.

Společný nákup plynu

Snížení nákladů pro evropské domácnosti a podniky

První reakcí na vysoké ceny je snížit poptávku. To může ovlivnit ceny elektřiny a vést celkově ke zklidnění na trhu. Na základě návrhů Komise se proto členské státy dohodly na:

 • snížení celkové poptávky po elektřině nejméně o 10 %
 • povinnosti snížit poptávku v době cenové špičky alespoň o 5 %

Snížením poptávky po elektřině o 5 % v době špičky omezíme během zimy spotřebu plynu pro výrobu elektřiny přibližně o 4 % a snížíme tlak na ceny.

Zastropování příjmů pro nízkonákladovou výrobu elektřiny

Výrobci elektřiny z „inframarginálních“ zdrojů dosahují výjimečných zisků, neboť vysoké ceny plynu zvýšily velkoobchodní cenu elektřiny, zatímco výrobní náklady zůstaly nízké. Evropská komise proto navrhla stanovit v EU dočasný strop příjmů na úrovni 180 eur za megawatthodinu elektřiny vyrobené mimo jiné z jaderných, uhelných a obnovitelných zdrojů.
Veškeré příjmy přesahující tuto úroveň budou členské státy vybírat a přesměrovávat je ke spotřebitelům energie, aby se zmírnil dopad vysokých cen.

Solidární příspěvek společností působících v oblasti fosilních paliv

Ropné, plynárenské, uhelné a rafinérské společnosti dosáhly v posledních měsících značných zisků, ale nikoli z důvodu dobrých obchodních rozhodnutí nebo investic, ale zejména kvůli narušení trhu s energiemi, k němuž došlo v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Na tyto společnosti se výše uvedená opatření nevztahují. V zájmu solidarity a spravedlnosti však musí všechny zdroje energie pomoci zmírnit dopad vysokých cen na spotřebitele. Evropská komise proto navrhla zavést v roce 2022 dočasný solidární příspěvek z nadměrného zisku z činností v odvětví fosilních paliv.

Posílení solidarity EU

Základním kamenem Unie je solidarita. Díky ní je účinnost unijních opatření daleko vyšší. Pět let po schválení nařízení o zabezpečení dodávek energie je ze 40 možných dvoustranných dohod o solidaritě mezi členskými státy podepsáno pouze šest. Vzhledem k tomu, že je toto tempo příliš pomalé, navrhla Komise stanovit standardní pravidla solidarity, která zajistí, že členský stát čelící mimořádné situaci obdrží plyn od ostatních členských států výměnou za spravedlivou náhradu.

Povinnost poskytnout solidární pomoc se rozšíří i na členské státy, které nedisponují propojením se zařízeními LNG, za předpokladu, že existuje možnost, jak plyn do státu, kde je ho potřeba, přepravit.

Investice do infrastruktury

Úspěchy

Podpora domácností a podniků: příklady z poslední doby

 • Evropská komise v souladu s pravidly EU pro státní podporu schválila polský režim, který poskytuje částečnou kompenzaci energeticky náročným společnostem v důsledku vyšších cen elektřiny vyplývající z nepřímých nákladů na emise.
 • Evropská komise schválila španělské opatření v hodnotě 220 milionů eur, které podpoří společnost Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. při výrobě vodíku z obnovitelných zdrojů. Opatření přispívá k plnění Vodíkové strategie EU a cílů Zelené dohody pro Evropu a zároveň pomáhá snížit závislost na ruských fosilních palivech a rychleji provést ekologickou transformaci v souladu s plánem REPowerEU.
 • Evropská komise v souladu s pravidly EU pro státní podporu schválila finský kapacitní mechanismus ve výši 150 milionů eur na zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny ve Finsku. Opatření rovněž pomůže snížit emise CO2 v odvětví elektřiny v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a přispěje k cílům plánu REPowerEU na snížení závislosti na ruských fosilních palivech.

Opatření na úsporu energie: jak můžete přispět vy

Opatření na úsporu energie – chronologický přehled

 1. 22. listopadu 2022

  Evropská komise navrhla nový nástroj pro omezení nadměrného nárůstu cen plynu

 2. 30. září 2022

  dohoda ministrů energetiky o nařízení o mimořádném opatření k řešení problému vysokých cen energií

 3. 14. září 2022

  návrh nového nařízení o mimořádných opatřeních k řešení problému vysokých cen plynu v EU a zabezpečí dodávek pro tuto zimu

 4. 26. července 2022

  dohoda ministrů energetiky o nařízení o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu

 5. 20. července 2022

  návrh nařízení Evropské komise o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu a sdělení „Bezpečná zima díky úsporám plynu“

 6. 27. června 2022

  přijetí nařízení o skladování plynu

 7. 18. května 2022

  Evropská komise představila plán REPowerEU

 8. 23. března 2022

  návrh Evropské komise, kterým se mění nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu, a sdělení „Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie“

 9. 8. března 2022

  sdělení „REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii“

 10. 13. října 2021

  sdělení „Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor“

Dokumenty

 

18 ŘÍJEN 2022
Factsheet on EU’s response to the high energy prices and security of supply
English
(HTML)
Stáhnout

 

18 ŘÍJEN 2022
Factsheet - Energy Emergency: preparing, purchasing and protecting the EU together
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

14 ZÁŘÍ 2022
Emergency Intervention
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

18 KVĚTEN 2022
Factsheet on the International Energy Strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

18 KVĚTEN 2022
Factsheet on Energy Savings
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

18 KVĚTEN 2022
Factsheet on Clean Energy
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

13 ŘÍJEN 2021
Tackling rising energy prices: A toolbox for action and support
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout

 

18 ŘÍJEN 2022
EU Energy Market and Energy Prices
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout