Skip to main content

Informace o Evropské komisi

Úloha Evropské komise při iniciování a provádění politik EU 

Komise pracuje pod vedením sboru komisařů a v jejím čele stojí předseda či předsedkyně 

Komisaři pracují na konkrétních politických prioritách, které stanoví předseda Komise.