Skip to main content

Iż-żamma tal-istat tad-dritt

L-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni, minqux fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Huwa wkoll prerekwiżit għall-protezzjoni tal-valuri fundamentali l-oħrajn kollha tal-Unjoni, inkluż għad-drittijiet fundamentali u d-demokrazija. Ir-rispett għall-istat tad-dritt huwa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-UE: għall-applikazzjoni effettiva tad-dritt tal-UE, għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, għaż-żamma ta’ ambjent favorevoli għall-investiment u għall-fiduċja reċiproka. Il-qalba tal-istat tad-dritt hija protezzjoni ġudizzjarja effettiva, li teħtieġ l-indipendenza, il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja.