Skip to main content

Ġustizzja u drittijiet fundamentali

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jgħixu fi kwalunkwe pajjiż tal-UE u jistgħu jaqsmu l-fruntieri mingħajr problemi. Il-Kummissjoni trid tibni żona tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li se tagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u se tippermetti lin-negozji li jagħmlu użu sħiħ mis-suq uniku tal-UE. 

Policies

L-ugwaljanza bejn is-sessi internazzjonali

Il-kooperazzjoni internazzjonali tistabbilixxi l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala wieħed mill-oqsma ta’ prijorità għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien tan-nisa u t-tfal fid-dinja kollha.

Id-drittijiet internazzjonali tal-bniedem

Id-drittijiet tal-bniedem huma protetti minn djalogu politiku mal-pajjiżi, l-għajnuna, il-politika tal-iżvilupp u l-parteċipazzjoni f’fora multilaterali bħan-Nazzjonijiet Uniti.

Ċittadinanza tal-UE

Id-dritt taċ-ċittadini tal-UE għall-moviment liberu, id-drittijiet elettorali u l-protezzjoni konsulari.

Civil justice

The EU has put in place a number of measures designed to help citizens with cross-border litigation.

Criminal justice

The EU wants to build an area of criminal justice, where fair trial rights for citizens are protected and police, prosecutors and judges work together.

Digitalisation of justice

Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

Protezzjoni tad-data

Ħarsa ġenerali lejn id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, ir-riforma tar-regoli u r-regolament u d-direttiva dwar il-protezzjoni tad-data.

Iż-żamma tal-istat tad-dritt

L-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni, minqux fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Huwa wkoll prerekwiżit għall-protezzjoni tal-valuri fundamentali l-oħrajn kollha tal-Unjoni, inkluż għad-drittijiet fundamentali u d-demokrazija. Ir-rispett għall-istat tad-dritt huwa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-UE: għall-applikazzjoni effettiva tad-dritt tal-UE, għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, għaż-żamma ta’ ambjent favorevoli għall-investiment u għall-fiduċja reċiproka. Il-qalba tal-istat tad-dritt hija protezzjoni ġudizzjarja effettiva, li teħtieġ l-indipendenza, il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja.

Combatting discrimination

Tackling discrimination and racism, gender equality and equal pay rules, actions on Roma integration and LGBTI equality

Drittijiet tat-tfal

L-UE tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet tat-tfal. Il-politiki tal-UE kollha li għandhom impatt fuq it-tfal iridu jkunu mfassla skont l-aħjar interessi tat-tfal.

Ugwaljanza bejn is-Sessi

Neliminaw id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa, intejbu l-bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa fil-politika u fin-negozju, intemmu l-vjolenza bbażata fuq is-sess, l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Related

Commissioner   Didier Reynders, Helena Dalli
Departments:    Justice and Consumers