Skip to main content

Banking and financial services

The EU has adopted a series of reforms to secure financial stability and improve the supervision of financial markets.

Policies

Aontas na margaí caipitil

Cruthóidh an t-aontas margadh caipitil níos comhtháite san Aontas Eorpach agus córas airgeadais níos éagsúlaithe, rud a bhainfeadh an glas den chaipiteal ar fud na hEorpa.

An tAontas Baincéireachta

Is é an Banc Ceannais Eorpach atá anois ina mhaoirseoir ceannasach ar bhainc an Limistéir Euro. Déanfaidh an sásra nua réiteach rianúil i gcás bainc a bhfuil cliseadh orthu a chinntiú gan airgead poiblí a úsáid.

Comhrialacha do na Bainc

Sna rialacha do na hinstitiúidí airgeadais san Aontas Eorpach, leagtar síos ceanglais do na bainc ó thaobh caipitil de, an chosaint do lucht coigiltis a fheabhsú agus cliseadh banc a rialú.

Seirbhísí miondíola airgeadais

Is mian leis an gCoimisiún margadh aonair an Aontais Eorpaigh le haghaidh seirbhísí airgeadais a dhéanamh níos doimhne le gur féidir leis feidhmiú níos fearr do thomhaltóirí agus d'infheisteoirí aonair.

Ionstraimí airgeadais

Rialachas níos fearr a chur i bhfeidhm ar ionstraimí airgeadais, ar thrádáil in urrúis agus i gcistí infheistíochta agus reachtaíocht a chruthú chun dul i ngleic le róluaineacht sna margaí airgeadais.

Company reporting

Companies operating in the EU should disclose certain information about their finances and how they operate in reports for transparency purposes.

Sustainable finance

The Commission wants to boost the role of finance in achieving a greener and more sustainable economy.

Digital finance

New financial technologies (FinTech) can facilitate access to financial services and improve the efficiency of the financial system.