Skip to main content

Pankki- ja rahoituspalvelut

Finanssikriisin seurauksena EU hyväksyi joukon uudistuksia, joilla varmistetaan rahoitusvakaus ja parannetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Eurooppa tarvitsee syvempiä ja yhdennetympiä pääomamarkkinoita vauhdittamaan investointeja ja kasvua. Tähän perustuu ehdotus pääomamarkkinaunionista, jolla on tarkoitus luoda pääomalle todelliset sisämarkkinat.

Policies

Pääomamarkkinaunioni

EU aikoo luoda yhdentyneemmät pääomamarkkinat ja monipuolisemman rahoitusjärjestelmän, jotka saavat pääomaa liikkeelle kaikkialla Euroopassa.

Pankkiunioni

EKP on nyt euroalueen pankkien keskeinen valvoja. Uusi järjestely takaa kriisissä olevien pankkien tilanteen ratkaisemisen ilman julkista rahaa.

Pankeille yhteiset säännöt

Rahoituslaitoksia koskevissa EU-säännöissä määrätään pankkien pääomavaatimuksista, parannetaan tallettajien suojaa ja säännellään kaatuvia pankkeja.

Vähittäisrahoituspalvelut

Komissio haluaa syventää rahoituspalvelujen EU:n sisämarkkinoita ja parantaa niiden toimivuutta kuluttajien ja yksityissijoittajien näkökulmasta.

Rahoitusinstrumentit

Kohti rahoitusinstrumenttien, arvopaperikaupan ja investointirahastojen parempaa ohjausta ja rahoitusmarkkinoiden liiallisen heilahtelun torjumista.

Company reporting

Companies operating in the EU should disclose certain information about their finances and how they operate in reports for transparency purposes.

Sustainable finance

The Commission wants to boost the role of finance in achieving a greener and more sustainable economy.

Digital finance

New financial technologies (FinTech) can facilitate access to financial services and improve the efficiency of the financial system.