Skip to main content

Mensenrechten buiten de Europese Unie

Ontdek hoe de EU over de hele wereld nood- en ontwikkelingshulp biedt en hoe zij grondrechten, zoals waardigheid, gelijkheid en solidariteit, bevordert. Verneem meer over hulpsectoren, regio's, concrete initiatieven, financiering en partners.