Skip to main content

Nationale consumentenorganisaties

Het is belangrijk dat nationale consumentenorganisaties bij de beleidsvorming van de EU worden betrokken zodat betere en effectievere wetgeving inzake consumentenbescherming kan worden opgesteld.

Rol van nationale consumentenorganisaties

Het is belangrijk dat nationale consumentenorganisaties bij de beleidsvorming van de EU worden betrokken zodat betere en effectievere wetgeving inzake consumentenbescherming kan worden opgesteld.

Het doel van nationale consumentenorganisaties is ervoor te zorgen dat consumenten zich bewust zijn van hun rechten en deze kunnen uitoefenen. Een ander doel is de consumenten in de EU te vertegenwoordigen bij het opstellen van wetgeving inzake consumentenbescherming.

Consumentenorganisaties in EU-landen

De volgende tabel bevat informatie over consumentenorganisaties in EU-landen, waaronder:

  • consumentenorganisaties die in dat land actief zijn
  • informatie over overheidsfinanciering van consumentenorganisaties
  • netwerken of organen waarin consumentenorganisaties en overheidsinstanties samenkomen
  • informatie over het nationale consumentenbeleid

Oostenrijk

België

Bulgarije 

Kroatië

Cyprus

Tsjechië

Denemarken

Estland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Ierland

Italië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta 

Nederland

Polen

Portugal

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Spanje 

Zweden

 

 

 

 

Consumentenorganisaties in landen buiten de EU

IJsland

NoorwegenVerenigd Koninkrijk