Skip to main content

Privacybeleid voor websites die door de Europese Commissie worden beheerd

Inleiding

De Europese Commissie zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en eerbiedigt uw privacy op al haar websites op het europa.eu-domein.

Dit privacybeleid betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Europese Commissie is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1725.

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle websites van de Europese Commissie in het domein ec.europa.eu en op interinstitutionele EU-websites op het europa.eu-domein die door de Commissie worden beheerd. U kunt op de meeste van deze websites browsen zonder persoonsgegevens te verstrekken.  

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens echter vereist zijn voor het verlenen van een e-dienst. Als daarvoor persoonsgegevens nodig zijn, kunt u hierover meer gedetailleerde informatie vinden in een specifieke privacyverklaring die aan de website is gekoppeld. In die specifieke privacyverklaring vindt u met welke dienst u contact moet opnemen.

Dit houdt in dat:

 • een operationele verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor overeenstemming met de specifieke privacyverklaring voor elke e-dienst
 • de functionaris voor gegevensbescherming op onafhankelijke wijze zorgt voor de interne toepassing van de verordening binnen de Commissie en operationele verwerkingsverantwoordelijken adviseert over hun verplichtingen inzake gegevensbescherming
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?

Bij een bezoek aan andere websites van de Commissie bevatten verdere specifieke privacyverklaringen de volgende informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat de doeleinden van die verwerking zijn
 • op welke rechtsgronden uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt
 • hoe lang ze worden bewaard
 • hoe ze worden beschermd
 • wie er toegang toe heeft
 • wat uw rechten zijn en hoe u er zich op kunt beroepen
 • met wie u contact kunt opnemen bij vragen en klachten

E-diensten

Een e-dienst op de websites van ec.europa.eu is een dienst of informatiebron die de communicatie tussen mensen en de Europese instellingen verbetert.

Op de websites van de Commissie worden 3 soorten e-diensten aangeboden:

 • informatiediensten
 • interactieve communicatiediensten voor raadplegingen en feedback over beleid
 • diensten voor basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële transacties, werving en selectie, inschrijvingen voor evenementen en het bestellen van documenten

Europa Analytics

Europa Analytics is de software waarmee we meten hoe doeltreffend en efficiënt de websites op europa.eu zijn.

Die dienst is niet verplicht, u kunt die uitschakelen via de banner over cookies bovenaan de eerste pagina die u bezoekt, of op de pagina over Europa Analytics.

De keuze om deze dienst niet te gebruiken, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europa-websites van de Commissie.

Meer over Europa Analytics voor websites van de Europese Commissie

Meer over Europa Analytics voor websites van de Europese Unie

IP-adres en apparatuur-ID

Wanneer u een website van de Europese Commissie bezoekt, ontvangt de Europese Commissie het IP-adres of de identificatiecode van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Dit is technisch noodzakelijk.

Zonder deze informatie bent u niet in staat een technische verbinding tot stand te brengen tussen uw apparaten en de door de Europese Commissie onderhouden serverinfrastructuur en heeft u dus geen toegang tot de websites van de Europese Commissie.

De Europese Commissie bewaart deze informatie niet langer dan nodig is om aan het verzoek te voldoen, namelijk voor de duur van de browsersessie. Daarnaast kunnen IP-adressen en apparatuur-ID’s gedurende één jaar worden opgeslagen in de logbestanden van het directoraat-generaal Informatica voor veiligheids- of andere doeleinden (zie DPR-EC-02886 DIGIT IT security operations and services voor meer informatie).

Cookies en derde partijen

Sommige websites van de Commissie op Europa gebruiken “directe cookies”. Dit zijn cookies die door de Commissie worden ingesteld en gecontroleerd, niet door een externe organisatie.

Lees meer over onze cookies.

De websites van de Commissie in het ec.europa.eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Om inhoud van derde partijen op onze websites te kunnen gebruiken, moet u in sommige gevallen akkoord gaan met hun specifieke voorwaarden, inclusief hun cookiebeleid waarover wij geen controle hebben.

Gegevens beveiligen

Uw persoonsgegevens worden beveiligd conform Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Commissie.  

Voor contractanten van de Commissie gelden specifieke contractuele bepalingen voor iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, en zij moeten zorgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over u bij de Commissie berusten en om te verzoeken om rectificatie of wissing, of om beperking van de verwerking ervan. Indien van toepassing hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen. Vindt de verwerking plaats op basis van uw al dan niet uitdrukkelijke toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk, blijft evenwel rechtmatig.

Voor verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u contact op te nemen met de verantwoordelijke operationele verwerkingsverantwoordelijke (zoals vermeld in de privacyverklaring met betrekking tot de specifieke verwerkingsactiviteit of e-dienst).

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (“DPO”) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn.

Dit register kunt u raadplegen op: https://ec.europa.eu/dpo-register/