Skip to main content

Cilvēktiesības ārpussavienības valstīs

Uzziniet, kā ES visā pasaulē sniedz humāno palīdzību un attīstības palīdzību un veicina tādu pamattiesību kā cieņas, vienlīdzības un solidaritātes ievērošanu. Uzziniet sīkāk par palīdzības jomām, reģioniem, konkrētajām iniciatīvām, finansējumu un partneriem.