Skip to main content

Az Európai Bizottság által gondozott honlapok adatvédelmi politikája

Bevezetés

Az Európai Bizottság elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait és tiszteletben tartja magánéletüket az europa.eu domainhez tartozó valamennyi weboldalán.

Az Európai Bizottság által kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi politika az (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

Ez az adatvédelmi politika az Európai Bizottság ec.europa.eu tartománynevű weboldalaira, valamint a Bizottság által az europa.eu tartománynévvel fenntartott intézményközi uniós honlapokra vonatkozik. A weboldalak túlnyomó részén szabadon, személyes adatok megadása nélkül lehet böngészni.  

Egyes esetekben azonban, ha elektronikus szolgáltatást vesz igénybe a felhasználó, előfordulhat, hogy meg kell adnia személyes adatokat. Amikor személyes adatokat kér a rendszer ilyen célból, az adott oldalhoz egyedi adatvédelmi nyilatkozat tartozik, mely részletes tájékoztatással szolgál az adatkezelésről. Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatból az is megtudható, kihez fordulhat a felhasználó.

Az adatkezelésért a következők felelnek:

 • az operatív adatkezelő gondoskodik az egyes elektronikus szolgáltatások tekintetében irányadó egyedi adatvédelmi nyilatkozatok tiszteletben tartásáról;
 • az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendeletnek a Bizottságon belüli alkalmazásáról, és e munkájában függetlenséget élvez; továbbá tanácsokkal látja el az operatív adatkezelőket adatvédelmi kötelezettségeik ügyében;
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként jár el.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

A Bizottság webhelyeihez kapcsolódó egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a személyes adatok felhasználásáról:

 • az adatkezelés célja és módja;
 • az adatkezelés jogalapja;
 • a gyűjtött és feldolgozott adatok felsorolása;
 • az adatok megőrzésének időtartama;
 • milyen óvintézkedések biztosítják az adatok védelmét;
 • ki fér hozzá a személyes adatokhoz;
 • milyen jogok illetik meg a felhasználót, és hogyan lehet élni ezekkel a jogokkal;
 • kapcsolatfelvételi lehetőség arra az esetre, ha az érintettnek kérdése vagy panasza van.

Elektronikus szolgáltatások

Az ec.europa.eu tartománynevű webhelyeken rendelkezésre álló elektronikus szolgáltatások olyan szolgáltatások vagy erőforrások, amelyek javítják az emberek és az európai intézmények közötti kommunikációt.

A Bizottság honlapjain kínált elektronikus szolgáltatások a következő három típusba sorolhatók:

 • információs szolgáltatások – ezek könnyű és tényleges hozzáférést nyújtanak konkrét információkhoz;
 • interaktív kommunikációs szolgáltatások – ezek megkönnyítik a szakpolitikai konzultációt és a véleménynyilvánítást;
 • ügyviteli szolgáltatások – ezek adnak lehetőséget az EU és a felhasználók közötti alapvető tranzakciók, pl. közbeszerzési eljárások, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás, eseményekre való regisztrálás és dokumentumok beszerzésének lebonyolítására.

Europa Analytics

Az Europa Analytics szervezeti szolgáltatás az Európai Bizottság Europa portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

A felhasználó szabadon elutasíthatja – akár az első meglátogatott oldal tetején megjelenő „cookie banner”, akár az Europa Analytics felület segítségével – a szolgáltatás alkalmazását.

A szolgáltatás alkalmazásának elutasítása nem befolyásolja a Bizottság ezen honlapjai által nyújtott felhasználói élményt.

Bővebben az Európai Bizottság weboldalain működő Europa Analytics szervezeti szolgáltatásról

Bővebben az Európai Unió weboldalain működő Europa Analytics szervezeti szolgáltatásról

IP-cím és eszközazonosító

Amikor a felhasználó az Európai Bizottság valamelyik honlapjára látogat, az Európai Bizottság megkapja a felhasználó által használt eszköz internetprotokoll-címét (IP-címét) vagy eszközazonosítóját.

Ennek az információnak az átadása lényeges technikai követelmény, enélkül a felhasználó nem tud technikai kapcsolatot létrehozni az általa használt készülék és az Európai Bizottság által fenntartott kiszolgáló-infrastruktúra között, tehát nem férhet hozzá az Európai Bizottság honlapjaihoz.

Az Európai Bizottság ezt az információt csak a kérés teljesítéséhez szükséges ideig, vagyis a böngészés ideje alatt őrzi meg. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy az Informatikai Főigazgatóság műveleti környezetének naplófájljai biztonsági vagy más célokból egy évig megőrzik az IP-címeket és az eszközazonosítókat (bővebb tájékoztatásért ld. a DPR-EC-02886 számú, „Az Informatikai Főigazgatóság informatikai biztonsági műveletei és szolgáltatásai” egyedi adatvédelmi nyilatkozatot).

Cookie-k és harmadik felek honlapjai

Az Europa portálon megjelenő bizottsági weboldalak egy része belső cookie-kat használ. Ezeket a cookie-kat a Bizottság helyezi el és tartja karban a weboldalakon, nem külső szervezet.

A cookie-król bővebben itt lehet tájékozódni.

Az Európai Bizottság ec.europa.eu tartománynevű weboldalai tartalmazhatnak külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is. Ha a felhasználó oldalainkon harmadik féltől származó (külső) tartalmakat kíván igénybe venni, adott esetben el kell fogadnia a harmadik fél egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket is, melyekre a Bizottságnak nincs semmilyen befolyása.

Az adatok védelme

Az összegyűjtött személyes adatokat a Bizottság tárolja az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 határozat előírásainak tiszteletben tartásával.  

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződési kikötést, és garantálniuk kell az adatvédelem és a titoktartás terén az (EU) 2018/1725 általános adatvédelmi rendelet által megkövetelt szintet.

Az adatkezelés által érintett személyeket megillető jogok

A felhasználót megilleti a jog, hogy hozzáférjen a Bizottság birtokában lévő adataihoz, azok helyesbítését vagy törlését kérje, korlátozza kezelésüket, vagy adott esetben kezelésük ellen kifogást emeljen, illetve hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság). Azokban az esetekben, amikor az adatkezelésnek alapfeltétele az érintett hallgatólagos vagy kifejezett hozzájárulása, a felhasználónak joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja; ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha kérdése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes operatív adatkezelővel (akinek/amelynek elérhetősége a kérdéses adatkezelési művelet vagy elektronikus szolgáltatás egyedi adatvédelmi nyilatkozatában található meg).

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről.

A nyilvántartás ezen a linken érhető el: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu