Skip to main content

Fogyasztói jogok, panasztétel

Információk arról, milyen jogok illetik meg a fogyasztókat a vásárlás, a pénzügyi termékek, a tisztességtelen kereskedői magatartás és a termékbiztonság tekintetében, valamint tudnivalók a fogyasztói jogviták rendezéséről és a Covid19-vonatkozású csalásokról