Skip to main content

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a Next Generation EU kulcsfontosságú, központi eszköze. Azt hivatott elősegíteni, hogy az EU megerősödve kerüljön ki a jelenlegi válságból, és ellenállóbb legyen az újabb sokkhatásokkal szemben.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célja, hogy enyhítse a koronavírus-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásait, fenntarthatóbbá, reziliensebbé tegye az európai gazdaságokat és társadalmakat, és felkészítse őket a zöld és a digitális átállásra.

Ez az ideiglenes eszköz az uniós tagállamok átfogó válaszintézkedéseinek sorába tartozik. Az eszköz révén a Bizottság forrásokat teremthet elő a tagállamoknak, hogy elősegítse reformjaikat és beruházásaikat, ha azok összhangban állnak az uniós prioritásokkal és kezelik a gazdaság- és szociálpolitikai koordináció európai szemesztere során közzétett országspecifikus ajánlásokban megfogalmazott kihívásokat. Az eszköz költségvetése (folyó árakon) 723,8 milliárd euró (ebből 385,8 milliárd euró kölcsön és 338 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás).

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz segíteni fogja a tagállamokat, hogy a kitűzött határidőre (2050) klímasemlegessé váljanak, és elinduljanak a digitális átállás felé vezető úton, miközben munkahelyeket teremtenek és ösztönözik a növekedést.

„Kettős átállás: klímasemlegesség és digitális transzformáció”

twin transtion

A Bizottság idáig 22 nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet hagyott jóvá. A fenti adatokból kiderül, hogy a tagállamok a tervezett kiadások közel 40%-át éghajlat-politikai intézkedésekre, több mint 26%-át pedig a digitális átállásra szánják. Ez meghaladja az eredeti célkitűzést (éghajlatváltozás elleni küzdelem: 37%, digitális átállás: 20%).

Az európai szintű közös, összehangolt fellépés hatékonyabb és hasznosabb a tagállamok számára, mint ha külön-külön lépnének fel, nem utolsósorban az egymást érintő jelentős tovagyűrűző hatások miatt.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a REPowerEU-terv végrehajtásának is központi eleme; a Bizottság ezzel a tervvel kívánja kezelni az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott társadalmi-gazdasági nehézségeket és globális energiapiaci zavarokat. A Bizottság ezért 2022. május 18-án javasolatot tett a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet célzott módosítására, hogy a tagállamok a meglévő helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben külön fejezetet szentelhessenek a REPowerEU-nak, a tervekben szereplő releváns reformokon és beruházásokon felül. A Bizottság emellett a REPowerEU tervvel frissítette a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre irányuló útmutatását.

A Next Generation EU hatása az EU reál-GDP-jére (2024-ig, magas termelékenységi forgatókönyv esetén)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

„Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment (A Next Generation EU keretében tett beruházások tovagyűrűző hatásainak számszerűsítése), vitaanyag, 2021. július”

Az eszköz hat pillérre épül, melyek: 1) zöld átállás, 2) digitális transzformáció, 3) gazdasági kohézió, termelékenység és versenyképesség, 4) társadalmi és területi kohézió, 5) egészségügyi, gazdasági, társadalmi és intézményi reziliencia, 6) a következő generációra vonatkozó politikák.

„A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hat pillére”

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Eredménytábla

A helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla ismerteti, hogy az uniós országok milyen eredményeket értek el helyreállítási és rezilienciaépítési terveik végrehajtásakor, továbbá meghatározza azokat a közös mutatókat, amelyek felhasználhatók az elért eredményekről való jelentéstételhez, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a nemzeti tervek értékeléséhez.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 2021. február 19-én lépett hatályba, és 2020. februártól (a világjárvány kezdetétől) 2026. december 31-ig finanszíroz tagállami reformokat és beruházásokat. A Next Generation EU finanszírozása érdekében a Bizottság – az EU nevében – hitelt vesz fel a tőkepiacokon.

A tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz ahhoz, hogy élni tudjanak az eszköz által nyújtott támogatással. A tervekben be kell számolniuk arról, milyen reformokat és beruházásokat kívánnak végrehajtani 2026 végéig. Az egyes tagállamoknak juttatott támogatás felső határát a Bizottság előre rögzítette.

A terveknek megfelelő válaszintézkedéseket kell kínálniuk az európai szemeszter keretében, kiváltképp a Tanács által elfogadott, 2019. és 2020. évi országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívásokra. Lendületet kell továbbá adniuk a zöld és a digitális átállásnak, és ellenállóbbá kell tenniük a tagállamok gazdaságát és társadalmát.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a teljesítményen alapul. Az elkülönített összegek rendszeres folyósítása a tervekben szereplő reformok és beruházások megvalósításának ütemezésétől függ majd.

„A tervektől a végrehajtásig: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz működése a gyakorlatban”

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Kérdések és válaszok a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről

Szoros kapcsolat az európai szemeszterrel

Az elkövetkezendő években a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek fogják meghatározni a tagállamok reform- és beruházási menetrendjét. Az európai szemeszter – köszönhetően a szélesebb hatókörének és a többoldalú felügyeletnek – utat mutat a helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek, és ki fogja egészíteni azok végrehajtását.

Ezért az EU a 2022. évi ciklustól kezdődően kiigazította az európai szemeszter folyamatát, hogy az figyelembe vegye a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtását:

  • Az országjelentéseket egyszerűsítették. Ami a tartalmukat illeti, a jelentések áttekintést fognak nyújtani arról, hogy az egyes tagállamok milyen gazdasági és társadalmi fejleményekkel és kihívásokkal szembesülnek, és hogy várhatóan mennyire lesznek reziliensek. Ezen elemzés alapján a 2022. évi országjelentések rámutattak azokra a területekre, amelyekkel a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek nem foglalkoztak megfelelően. 
  • Országspecifikus ajánlások: A Bizottság az országjelentésekkel együtt országspecifikus ajánlások elfogadását is javasolta a Tanácsnak. Az országspecifikus ajánlások az országjelentésekben és adott esetben a részletes vizsgálatokban feltérképezett azon kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, amelyek esetében szakpolitikai intézkedésekre lesz szükség. Az ajánlások a Stabilitási és Növekedési Paktumban előirányzottaknak megfelelően a tagállamok költségvetési helyzetére is kiterjednek.
  • A nemzeti reformprogramok egyszerre két feladatot fognak ellátni: nem csupán az európai szemeszterben játszanak szerepet, hanem egyúttal a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében előírt féléves jelentéstételi követelmények egyikét is teljesítik.

    Az európai szemeszter és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz folyamatainak kölcsönös összefüggését az alábbi ábra szemlélteti:

RRF and European Semester

Az európai szemeszter a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz futamideje alatt

További információk az európai szemeszterről

Az országjelentések, a részletes vizsgálatok és az országspecifikus ajánlásokra vonatkozó javaslatok az európai szemeszter 2022. tavaszi csomagjának részét képezik.

A Bizottság által a 2022. évi európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként közzétett országspecifikus ajánlások azt is meghatározzák, hogy az egyes tagállamoknak milyen intézkedéseket kell hozniuk a jelenlegi energiaügyi kihívások fényében, és összhangban a Bizottság REPowerEU-javaslatával.

Nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek

Az alábbi zászlók elvezetik Önt az adott tagállamról szóló honlapra, ahonnan elérhetők a releváns információk, pl. a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek és azok legfontosabb elemei, valamint adott esetben a tervek jóváhagyásáról szóló jogi szövegek és a vonatkozó sajtóanyag.

flag Austria
Ausztria
flag Belgium
Belgium
flag Bulgaria
Bulgária
flag Croatia
Horvátország
flag Cyprus
Ciprus
flag Czechia
Csehország
flag Denmark
Dánia
flag Estonia
Észtország
flag Finland
Finnország
flag France
Franciaország
flag Germany
Németország
flag Greece
Görögország
flag Hungary
Magyarország
flag Ireland
Írország
flag Italy
Olaszország
flag Latvia
Lettország
Lithuania
Litvánia
flag Luxembourg
Luxemburg
flag Malta
Málta
flag Netherlands
 Hollandia*
flag Poland
Lengyelország
flag Portugal
Portugália
flag Romania
Románia
flag Slovakia
Szlovákia
flag Slovenia
Szlovénia
flag Spain
Spanyolország
flag Sweden
Svédország

*Hollandia eddig még nem nyújtott be helyreállítási és rezilienciaépítési tervet.

A helyreállítással és rezilienciaépítéssel foglalkozó munkacsoport

Az Európai Bizottság 2020 augusztusában a Főtitkárságán belül létrehozta a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Munkacsoportot. A Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságával közösen a munkacsoport felel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának irányításáért. A munkacsoport koordinálja az európai szemesztert is, és jelentést tesz Ursula von der Leyennek, a Bizottság elnökének.

Dokumentumok

A Bizottság javaslata – A helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben a REPowerEU-val foglalkozó fejezet beillesztéséről szóló rendelet

Iránymutatás a tagállamok számára a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekről a REPowerEU keretében

Éves jelentés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendelet

Iránymutatás a tagállamoknak – Helyreállítási és rezilienciaépítési tervek, 1. rész

Iránymutatás a tagállamoknak – Helyreállítási és rezilienciaépítési tervek, 2. rész

Melléklet a tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveihez kapcsolódó iránymutatáshoz: táblázatok

Technikai iránymutatás a jelentős károkozás elkerülését célzó elv alkalmazásáról

A Tanács következtetései a helyreállítási tervről és a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keretről

2022. évi országspecifikus ajánlások

2020. évi országspecifikus ajánlások

2019. évi országspecifikus ajánlások

Az Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak nyújtott tájékoztatás a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekről

Legújabb hírek

Sajtóközlemény: A Bizottság jóváhagyja a Lengyelország által a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott 35,4 milliárd euró összegű tervet

Sajtóközlemény: A Bizottság támogatja Portugália kifizetési kérelmét (1,16 milliárd euró)

Sajtóközlemény: Az Európai Bizottság jóváhagyja Svédország tervét

Sajtóközlemény: Next Generation EU: Az Európai Bizottság kedvező előzetes értékelést fogad el Franciaország azon kérelméről, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből 7,4 milliárd eurót kaphasson

Sajtóközlemény: Next Generation EU: A Bizottság bevezeti a helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytáblát

Sajtóközlemény: Az Európai Bizottság kedvező előzetes értékelést fogad el Spanyolország azon kérelméről, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből 10 milliárd eurót kaphasson

Sajtóközlemény: A Bizottság 1,8 milliárd euró előfinanszírozást nyújt Romániának

Sajtóközlemény: Bulgária benyújtja hivatalos helyreállítási és rezilienciaépítési tervét

Sajtóközlemény: Az Európai Bizottság 822,7 millió euró előfinanszírozást nyújt Szlovákiának

További sajtóközlemények