Skip to main content

Industrie en de Green Deal

Een industriestrategie voor een concurrerend, groen en digitaal Europa

Het hoofddoel is de mogelijkheden van emissiearme technologieën en duurzame producten en diensten wereldwijd te benutten om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Maar een klimaatneutrale en circulaire economie is alleen haalbaar als ook de industrie haar schouders eronder zet. Alle waardeketens van de industrie, ook de energie-intensieve sectoren, zullen een essentiële rol spelen.

De nieuwe industriestrategie voor Europa wijst de weg naar de dubbele groene en digitale transitie die Europa wereldwijd nog concurrerender zal maken. Zij moet de industrie helpen haar koolstofvoetafdruk te verkleinen met betaalbare, schone technologische oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen. Bij de nieuwe strategie is rekening gehouden met de lessen van de coronapandemie. Zo zorgt de EU ervoor dat de Europese industrie het voortouw kan nemen bij de versnelde groene en digitale transitie.

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Meer informatie over de uitvoering van de Europese Green Deal.

Documenten

 

10 MAART 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

10 MAART 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

10 MAART 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden