Skip to main content

Tarbijatele suunatud sagedased lõksud ja pettused

Korduvamaksed tellimuse eest

Umbes 10% ELi tarbijatest on minevikus ahvatletud soetama soovimatut tellimust. See on tingitud manipuleerivatest veebipõhistest meetoditest, mis panevad tarbijad uskuma, et nad nõustuvad lihtsalt tasuta proovimise või väga odava pakkumisega, kuid tegelikult liituvad nad endalegi teadmata tellimusega, mille eest neilt nõutakse perioodilist tasu. Sageli on korduvaid makseid käsitlev teave puudu või seda on väikeses kirjas olevast tekstist raske leida. Tarbijakaitsealase koostöö võrgustik, mida koordineerib Euroopa Komisjon ja mida juhib Taani tarbijaombudsman, palus MasterCardil, VISA-l ja American Expressil teha oma eeskirjades mitmeid muudatusi, tagamaks, et kauplejad annavad tarbijatele enne tellimuse tegemist selget teavet korduvate maksete kohta.

Tarbijakaitseasutused märkasid sagedast petturlikku internetilõksu, mis seisnes toodete esitlemises tasuta või väga väikese tasu eest, kuid väikeses kirjas olevasse teksti oli peidetud teave, et sellise pakkumise vastuvõtmine tooks kaasa korduvate maksetega tellimuse. Sellised süsteemid manipuleerivad tarbijatega, kellel palutakse sisestada oma kaardiandmed, kuid kuvatav teave viitab ainult esimese proovitava või ostetava toote hinnale, mitte aga summadele, mida pärast seda korrapäraselt nõutakse. 

Ametiasutused kui vaatasid läbi turuliidrite MasterCardi, VISA ja American Expressi tavad. Uuriti, kuidas nad rakendavad erieeskirju kaarditehingute lubamiseks oma maksevõrgu kaudu. Tarbijakaitsealase koostöö asutused leidsid, et nende eeskirjad ei taganud kaarditehingute korrektset lubamist juhul, kui need sisaldasid hilisemaid korrapäraseid makseid.  Nad tõid esile ka probleeme seoses makseteenuste direktiivi ja ebaausate kaubandustavade direktiivi järgimisega.
 
Ülevaade kaardisüsteemide muudetud eeskirjadest
 
Selle tulemusena kehtestas American Express kauplejatele rangemad eeskirjad, sealhulgas kohustuse saata meeldetuletus esimese tellimistasu kohta. MasterCard ja VISA astusid seevastu sammu veelgi kaugemale, andes üksikasjalikke juhiseid selle kohta, millises aknas peaksid ettevõtjad esitama teavet tellimistasude kohta, et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist. Tuginedes tarbijakaitsealase koostöö asutuste soovitustele, leppisid nad täpsemalt kokku kauplejate kohustuses esitada alati teave korduvate tellimistasude kohta ka aknas, kus tarbijad sisestavad oma krediitkaardiandmed oma esimese ostu või proovitellimuse jaoks, mis viib edasi tellimuseni.

 • MasterCard. Kauplejad peavad nüüd avaldama tellimistingimused samal ajal kaardiandmete küsimisega. Avaldada tuleb järgmine teave:
  1) hind, mille kohta esitatakse arve;
  2) arvete esitamise sagedus;
  3) kui see on asjakohane, siis proovitellimuse tingimused, sealhulgas võimalikud esialgsed tasud, prooviperioodi pikkus ning järgneva tellimuse hind ja sagedus.
   
 • VISA. Alates 2023. aastast peavad kauplejad tagama, et prooviperiood, tutvustav pakkumine või soodusperiood ning tehingu(te) summa(d) on selgelt kuvatud nii veebilehel, kus kaardiandmeid küsitakse ja kuhu need sisestatakse, kui ka ostu kinnituse lehel. Selgelt kuvatav(ad) tehingu(te) summa(d) sisaldab/sisaldavad eraldi ostu hetkel tasumisele kuuluvat summat (isegi kui see on null) ning iga korduva tehingu puhul tasumisele kuuluvat summat ja kindlaksmääratud kuupäeva või intervalli.
   
 • American Express. Kauplejad peavad nüüd selgelt avalikustama kõik pakkumise olulised tingimused, sealhulgas vajaduse korral asjaolu, et korduvaid makseid tuleb tasuda seni, kuni kaardiomanik selle valiku tühistab. Kui see sisaldab tutvustavat pakkumist, peaksid nad enne esimese korduva makse sissenõudmist saatma kaardiomanikule kirjaliku meeldetuletuse, mis jätab talle mõistliku aja tühistamiseks. 

Järgmise sammuna jälgib tarbijakaitsealase koostöö võrgustik aktiivselt nende kohustuste täitmist ning täiendavate probleemide tuvastamise korral jätkavad riiklikud ametiasutused lisameetmete võtmist.

COVID-19

Pandeemia esimestes etappides esines väga palju COVID-19ga seotud väärinfot ja desinformatsiooni. Tarbijad peaksid olema ettevaatlikud, soetades internetist tooteid, mis väidetavalt aitavad ravida või ennetada COVID-19 nakkust. Petturlikud kauplejad kasutavad ära tarbijate hirmu, et reklaamida ja müüa võltsitud või nõuetele mittevastavaid tooteid, pakkuda välja väga kõrgeid hindu põhikaupadele, nagu kaitsemaskid või kätepuhastusvahendid, ning müüa lubamatuid toidulisandeid, mis võivad olla ohtlikud inimeste tervisele.  

Selliste tavade vastu võitlemiseks võtsid ametiasutused vastu tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku ühise seisukoha selle kohta, kuidas COVID-19ga seotud pettustega toime tulla, ning nõudsid peamiste maailma tasandi platvormide koostööd (vt COVID-19ga seotud pettusi siin).

Tarbijate petmine

Tarbijakaitseasutused pööravad suurt tähelepanu pettustele ja kelmustele. Tänapäeval püütakse tarbijate tähelepanu võita üha keerukamate eksitavate ja petturlike skeemide ja kelmustega eri kanalite kaudu nii internetis kui ka väljaspool seda. Pettuse ohvriks võite langeda nii siis, kui teete sisseoste internetis, sotsiaalmeedias või telefoni, tekstisõnumite või e-kirjade teel, kui ka siis, kui lävite rändmüügi viljelejatega. Sellel võivad olla kaugeleulatuvad ja kahjulikud tagajärjed nii üksikisikutele kui ka ühiskonnale laiemalt.

29 JAANUAR 2020
Factsheet for survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(710.24 KB - PDF)
Laadige alla
28 JAANUAR 2020
Survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(1.66 MB - PDF)
Laadige alla