Põhisisu juurde

Tarbijakaitse normide täitmise tagamine

Tarbijakaitse normide täitmist tagatakse ELi tasandil mitmesugustel viisidel, sh riiklike tarbijakaitseasutuste tegevuse koordineerimise ja rahvusvahelistes lepingutes osalemise kaudu.