Skip to main content

Faste abonnementsbetalinger

Ca. 10 % af forbrugerne i EU har prøvet at blive lokket til at tegne et uønsket abonnement. Dette skyldes manipulerende teknikker, som får onlineforbrugerne til at tro, at de blot accepterer en gratis prøveperiode eller et meget billigt tilbud, mens de i virkeligheden – uden at være klar over det – indgår et abonnement, som de regelmæssigt vil blive opkrævet penge for. Ofte står der intet om de tilbagevendende betalinger, eller det står kun skrevet med småt. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, CPC-netværket, der koordineres af Europa-Kommissionen og ledes af Forbrugerombudsmanden, har bedt Mastercard, VISA og American Express om at indføre en række ændringer i deres regler for at sikre, at onlineforhandlerne giver forbrugerne klare oplysninger om tilbagevendende betalinger, inden de indgår et abonnement.

CPC-myndighederne har opdaget en hyppigt anvendt svigagtig onlinefælde, der består i at tilbyde produkter i en gratis prøveperiode eller til en meget lav pris og samtidig skjule i det med småt, at accept af et sådant tilbud vil føre til et abonnement med tilbagevendende betalinger. Sådanne ordninger manipulerer forbrugerne, fordi de bliver bedt om at indtaste deres kortoplysninger, men kun får vist prisen på det første afprøvede eller købte produkt og ikke de beløb, de senere vil blive opkrævet regelmæssigt. 

Som førende på markedet fik Mastercard, VISA og American Express deres praksis gennemgået af myndighederne. Undersøgelsen fokuserede på, hvordan de implementerer specifikke regler for godkendelse af korttransaktioner gennem deres betalingsnetværk. CPC-myndighederne fandt frem til, at deres regler ikke sikrede, at korttransaktionerne blev korrekt godkendt, når de omfattede regelmæssige efterfølgende betalinger.  De satte derfor spørgsmålstegn ved virksomhedernes overholdelse af betalingstjenestedirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis.
 
Oversigt over de ændrede regler for kortordninger:
 
I forbindelse med denne sag indførte American Express strengere regler for forhandlerne, herunder en forpligtelse til at sende en påmindelse om den første abonnementsbetaling. Mastercard og VISA gik et skridt videre ved at give detaljerede anvisninger på, i hvilket vindue forhandlerne skulle vise oplysningerne om abonnementsbetalingerne for at undgå, at de omgik reglerne. Mere specifikt blev Mastercard og VISA på CPC-myndighedernes opfordring enige om at forpligte forhandlerne til altid også at give oplysninger om tilbagevendende abonnementsbetalinger i det vindue, hvor forbrugerne indtaster deres kreditkortoplysninger i forbindelse med det køb eller den prøveperiode, der senere fører til et abonnement.

 • Mastercard: Forhandlerne skal nu offentliggøre abonnementsbetingelserne samtidig med anmodningen om kortoplysninger. Oplysningerne om betingelserne skal omfatte:
  1) den pris, der vil blive faktureret
  2) faktureringshyppigheden
  3) hvis det er relevant, betingelserne for prøveperioden, herunder eventuelle startomkostninger, prøveperiodens længde og prisen og faktureringshyppigheden for det efterfølgende abonnement.
   
 • VISA: Fra 2023 skal forhandlingerne sikre, at længden af en prøveperiode eller gyldighedsperioden for et introduktions- eller reklametilbud samt eventuelle transaktionsbeløb vises tydeligt både på den webside, hvor forbrugeren anmodes om og indtaster sine kortoplysninger, og på siden med kassen. Det eller de transaktionsbeløb, der klart skal vises, omfatter specifikt det skyldige beløb på købstidspunktet (selv om beløbet er nul) og beløbet og faktureringstidspunktet for hver tilbagevendende transaktion.
   
 • American Express: Forhandlerne skal nu klart oplyse alle væsentlige tilbudsbetingelser, herunder, hvis det er relevant, det forhold, at tilbagevendende betalinger vil blive opkrævet, indtil de annulleres af kortindehaveren. Hvis dette omfatter et introduktionstilbud, skal forhandlerne, inden de opkræver den første tilbagevendende betaling, sende kortindehaveren en skriftlig påmindelse, som giver denne tid nok til at annullere sit abonnement. 

Som de næste skridt vil CPC-netværket aktivt overvåge, at kortudbyderne lever op til disse forpligtelser, og de nationale myndigheder vil indføre flere tiltag, hvis de opdager yderligere problemer.

COVID-19

Bevidst og ubevidst misinformation om covid-19 var meget udbredt i den første tid under pandemien. Forbrugerne skal være på vagt over for onlinesvindel med produkter, hvor det hævdes, at de kan helbrede eller forebygge smitte med covid-19. Det drejer sig om useriøse forhandlere, der reklamerer for og sælger falske eller underlødige produkter, f.eks. mundbind eller hånddesinfektion og ikkegodkendte kosttilskud, der kan være farlige for folks helbred.  

For at bekæmpe denne praksis har CPC-myndighederne vedtaget en fælles holdning til, hvordan man bekæmper svindel i forbindelse med covid-19, og har krævet, at de største sociale medier i verden samarbejder (se også covid-19-relateret svindel).

Svindel over for forbrugerne

Forbrugerbeskyttelsesmyndighederne undersøger nøje den svig og svindel, som forbrugerne oplever. I dag er forbrugere genstand for stadig mere avancerede, vildledende eller svigagtige praksisser og forsøg på svindel via forskellige kanaler, både offline og online. Forbrugerne kan blive ramt, når de handler online, på sociale medier, via telefon, tekstbeskeder eller e-mail, eller når de står ansigt til ansigt med svindleren ved dørsalg. Dette kan have vidtrækkende og skadelige konsekvenser for både enkeltpersoner og samfundet som helhed.

29 JANUAR 2020
Factsheet for survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(710.24 KB - PDF)
Download
28 JANUAR 2020
Survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(1.66 MB - PDF)
Download