Skip to main content

Dažni spąstai vartotojams ir jų apgaudinėjimas

Periodiniai prenumeratos mokesčiai

Apie 10 proc. ES vartotojų praeityje yra buvę suvilioti ir dėl to užsisakę nepageidaujamą prenumeratą. Taip atsitinka dėl manipuliatyvių internetinių metodų – dėl jų vartotojai patiki, kad paprasčiausiai sutinka nemokamai išbandyti paslaugą arba gauti labai pigų pasiūlymą, tačiau iš tiesų, patys to nežinodami, užsako prenumeratą, už kurią jiems bus periodiškai nuskaičiuojamas mokestis. Dažnai informacija apie periodinius mokėjimus iš viso nepateikiama arba paslepiama tekste smulkiomis raidėmis. BVAS tinklas, kurį koordinuoja Europos Komisija ir kuriam vadovauja Danijos vartotojų ombudsmenas, paprašė „Mastercard“, „VISA“ ir „American Express“ pakeisti tam tikras taisykles ir taip užtikrinti, kad prekiautojai, prieš vartotojams užsakant prenumeratą, jiems pateiktų aiškią informaciją apie periodinius mokėjimus.

BVAS institucijos pastebėjo, kad dažnai pasitaiko apgaulingų internetinių spąstų, kai produktai pasiūlomi nemokamai arba už labai mažą kainą, tačiau smulkiomis raidėmis paslepiama informacija, kad priėmus tokį pasiūlymą bus sudaryta prenumerata su periodiniais mokėjimais. Taikant tokias schemas vartotojais manipuliuojama prašant juos įvesti mokėjimų kortelių duomenis, tačiau nurodant informaciją tik apie pirmąjį bandomąjį ar įsigyjamą produktą, bet neinformuojant apie sumas, kurios bus periodiškai nuskaičiuojamos vėliau. 

Valdžios institucijos peržiūrėjo rinkos lydelių „MasterCard“, „VISA“ ir „American Express“ praktiką. Buvo nagrinėjama, kaip savo mokėjimo tinkle jos įgyvendina konkrečias taisykles dėl leidimo vykdyti operacijas kortele. BVAS institucijos nustatė, kad pagal jų taisykles neužtikrinamas tinkamas kortelių operacijų patvirtinimas, kai tos operacijos apima vėlesnius periodinius mokėjimus.  Todėl institucijos atkreipė dėmesį į problemas, susijusias su Mokėjimo paslaugų direktyvos ir Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos laikymusi.
 
Pakeistų mokėjimo kortelių schemų taisyklių apžvalga:
 
Atsižvelgdama į šią situaciją, „American Express“ nustatė griežtesnes taisykles prekybininkams, įskaitant pareigą išsiųsti priminimą apie pirmąjį abonentinį mokestį. Kita vertus, „MasterCard“ ir „VISA“ žengė dar vieną žingsnį į priekį ir tam, kad prekybininkai negalėtų apeiti taisyklių, aiškiai nurodė, kuriame lange jie turėtų pateikti informaciją apie abonentinius mokėjimus. „MasterCard“ ir „VISA“ sutarė (vadovaudamosi BVAS institucijų rekomendacijomis), kad prekiautojai visada privalo pateikti informaciją apie pasikartojančius abonentinius mokesčius, be kita ko ir lange, kuriame vartotojai įveda informaciją apie kredito korteles pirmajam pirkiniui arba bandymui, po kurio sudaroma prenumerata.

 • „MasterCard“. Dabar prekybininkai kartu su prašymu suteikti kortelės duomenis privalo atskleisti prenumeratos sąlygas. Tai darant turi būti nurodyta:
  1) kaina, kuri bus nuskaičiuota;
  2) mokėjimų dažnumas;
  3) jei taikoma, bandymo sąlygos, įskaitant visus pradinius mokesčius, bandomojo laikotarpio trukmė ir paskesnės prenumeratos kaina bei mokėjimų dažnumas.
   
 • „VISA“. Nuo 2023 m. prekybininkai turės užtikrinti, kad bet kokio bandomojo laikotarpio, pradinio pasiūlymo ar reklaminio laikotarpio trukmė, taip pat operacijos (-ų) suma (-os) būtų aiškiai rodoma (-os) ir tinklalapyje, kuriame prašoma pateikti kortelės duomenis, ir mokėjimo patvirtinimo ekrane. Turi būti aiškiai nurodoma (-os) sandorio (-ių) suma (-os), kuri (-ios) apima pirkimo metu mokėtiną sumą (net jei ji lygi nuliui) ir kiekvieno pasikartojančio sandorio sumą bei fiksuotą datą arba intervalą.
   
 • „American Express“. Dabar prekybininkai privalo aiškiai atskleisti visas esmines pasiūlymo sąlygas, įskaitant, jei taikoma, tai, kad pasikartojantys mokesčiai bus taikomi tol, kol asmuo, kuriam išduota kortelė, sandorį atšauks. Jei į sandorį įtrauktas pradinis pasiūlymas, prieš pateikdami pirmąjį pasikartojantį sąskaitos mokestį, prekybininkai turėtų nusiųsti asmeniui, kuriam išduota kortelė, rašytinį priminimą, kad jis turėtų pakankamai laiko prenumeratą atšaukti. 

BVAS tinklas toliau aktyviai stebės, kaip įgyvendinami šie įsipareigojimai, o jei bus nustatyta papildomų problemų, nacionalinės valdžios institucijos imsis tolesnių veiksmų.

COVID-19

Pirmaisiais pandemijos etapais klaidingos informacijos ir dezinformacijos apie COVID-19 mastas labai išaugo. Vartotojai turėtų saugotis sukčių internete, siūlančių produktus, kurie neva gali išgydyti COVID-19 infekciją ar apsaugoti nuo jos. Nesąžiningi prekiautojai naudojasi vartotojus apėmusia baime, ir reklamuoja ar parduoda suklastotus arba standartų neatitinkančius gaminius, siūlo pirkti už itin didelę kainą tokias pagrindines prekes kaip apsauginės kaukės ar rankų dezinfekavimo priemonės, parduoda neleistinus maisto papildus, galinčius kelti pavojų žmonių sveikatai.  

Siekdamos kovoti su tokia praktika, valdžios institucijos priėmė bendrąją BVAS poziciją dėl kovos su COVID-19 susijusiu sukčiavimu būdų ir pareikalavo, kad bendradarbiautų ir didžiausios pasaulinės platformos (žr. dalį apie su COVID-19 susijusiu sukčiavimu).

Vartotojų apgaudinėjimas

Vartotojų apsaugos institucijos atidžiai nagrinėja vartotojų apgaudinėjimo ir mulkinimo atvejus. Šiandien vartotojai susiduria su vis sudėtingesne klaidinančia, nesąžininga ar apgaulinga veikla, kuri vykdoma įvairiais kanalais – tiek realiame gyvenime, tiek internete. Vartotojai gali būti apgaudinėjami, kai jie apsiperka internetu, taip pat socialiniuose tinkluose, telefonu, SMS žinutėmis, e. paštu arba tiesiogiai – vykdant išnešiojamąją prekybą. Tai gali turėti plataus masto ir žalingų pasekmių tiek pavieniams asmenims, tiek platesnei visuomenei.

29 SAUSIS 2020
Factsheet for survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(710.24 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
28 SAUSIS 2020
Survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(1.66 MB - PDF)
Parsisiųsdinti