Skip to main content

Regulārie abonēšanas maksājumi

Aptuveni 10 % ES patērētāju līdz šim jau ir gadījies iekrist abonementu piedāvātāju izliktajās lamatās, proti, iegādāties abonementu, kuru viņi patiesībā nemaz nevēlas. Šādi abonementi tiek piedāvāti, izmantojot manipulatīvas metodes tiešsaistē. Tās ļauj patērētājiem domāt, ka viņi piekrīt tikai bezmaksas izmēģinājumam vai iegādājas ļoti lētu piedāvājumu, bet patiesībā, pašiem to neapjaušot, viņi iegādājas abonementu, par kuru periodiski tiek iekasēta maksa. Bieži vien informācija par periodiskajiem maksājumiem vispār nav sniegta vai arī ir uzrakstīta pavisam sīkā drukā. Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkls (CPC tīkls), ko koordinē Eiropas Komisija un vada Dānijas patērētāju ombuds, lūdza uzņēmumiem “Mastercard”, “VISA” un “American Express” veikt virkni izmaiņu to noteikumos, lai nodrošinātu, ka tirgotāji patērētājiem pirms abonementa iegādes sniedz skaidru informāciju par periodiskajiem maksājumiem.

CPC tīkla iestādes atklāja tiešsaistē bieži izmantotu krāpniecisku metodi, proti, patērētājiem tiek piedāvāts bez maksas vai par ļoti zemu cenu izmēģināt produktus, bet sīkajā drukā ir paslēpts noteikums, ka šāda piedāvājuma pieņemšana nozīmē abonementa iegādi, kas ietver periodisku maksājumu veikšanu. Šādas shēmas manipulē ar patērētājiem. Viņiem tiek prasīts ievadīt kartes datus, lai šķietami iegādātos tikai izmēģinājumu vai pirmo produkta eksemplāru, bet nav norādes par summām, kas tiks regulāri iekasētas pēc tam. 

Iestādes aplūkoja praksi, ko izmanto tirgus līderi “MasterCard”, “VISA” un “American Express”. Iestādes pārbaudīja, kā minētie uzņēmumi piemēro noteikumus par karšu darījumu atļaušanu savā maksājumu tīklā. CPC iestādes konstatēja, ka pārbaudīto uzņēmumu noteikumi nenodrošina, ka karšu darījumi, kuri ietver periodiskus turpmākos maksājumus, tiek pareizi atļauti.  Tāpēc tās norādīja uz iespējamu neatbilstību Maksājumu pakalpojumu direktīvai un Negodīgas komercprakses direktīvai.
 
Pārskats par grozītajiem karšu shēmu noteikumiem
 
Šīs pārbaudes rezultātā “American Express” noteica stingrākas prasības tirgotājiem, tai skaitā pienākumu nosūtīt atgādinājuma paziņojumu par pirmo abonēšanas maksājumu. Savukārt “MasterCard” un “VISA” ir spēruši soli tālāk – lai atturētu tirgotājus no noteikumu apiešanas, tiem ir sniegtas precīzas norādes par to, kurā logā jānorāda informācija par abonēšanas maksu. Konkrētāk, saskaņā ar CPC iestāžu ieteikumiem šie uzņēmumi vienojās, ka tirgotājiem ir pienākums vienmēr sniegt informāciju par periodiskām abonēšanas maksām arī tajā logā, kurā patērētāji ievada kredītkartes datus, lai veiktu pirmo pirkumu vai iegādātos izmēģinājumu, kura rezultātā tiek iegādāts abonements.

 • Uzņēmums “Mastercard” tirgotājiem tagad pieprasa patērētājus par abonēšanas noteikumiem informēt logā, kurā tiek prasīts ievadīt kartes datus. Tirgotājiem obligāti jāsniedz šāda informācija:
  1) rēķina summa;
  2) maksājumu biežums;
  3) attiecīgā gadījumā – izmēģinājuma izmantošanas noteikumi, tai skaitā visas sākotnējās maksas, izmēģinājuma perioda ilgums, kā arī turpmākā abonementa cena un maksājumu iekasēšanas biežums.
   
 • Uzņēmums “VISA” no 2023. gada tirgotājiem prasa nodrošināt, ka izmēģinājuma perioda, izmēģinājuma piedāvājuma vai atlaižu perioda ilgums, kā arī darījuma(-u) summa(-as) ir skaidri redzami gan tīmekļa lapā, kurā tiek prasīti un ievadīti kartes dati, gan logā, kurā patērētājs validē pirkumu. Tiek prasīts skaidri norādīt darījuma(-u) summa(-as), kas ietver maksu, kura jāsedz pirkuma brīdī (pat ja tā ir nulle), un summu(-as), kas konkrētos datumos vai laika intervālos jāmaksā par katru atkārtoto darījumu.
   
 • Uzņēmums “American Express” tagad tirgotājiem prasa skaidri informēt patērētājus par visiem būtiskajiem piedāvājuma noteikumiem, tai skaitā attiecīgā gadījumā norādīt, ka periodiskie maksājumi tiks iekasēti līdz brīdim, kad kartes īpašnieks tos atcels. Ja tas ietver izmēģinājuma piedāvājumu, pirms pirmā periodiskā maksājuma iekasēšanas tirgotājam jānosūta kartes īpašniekam rakstisks atgādinājums, lai kartes īpašniekam pietiek laika atteikties no pirkuma. 

CPC tīkls tagad plāno aktīvi uzraudzīt šo saistību īstenošanu, un, ja tiks konstatētas papildu problēmas, valstu iestādes veiks turpmākus pasākumus.

Covid-19

Ar Covid-19 saistīta maldinoša informācija un dezinformācija sasniedza ļoti augstu līmeni pandēmijas sākumā. Patērētājiem būtu jāuzmanās no krāpniekiem, kuri tiešsaistē piedāvā līdzekļus, kas – pēc viņu teiktā – var novērst inficēšanos ar Covid 19 vai jūs izārstēt. Negodīgi tirgotāji izmanto patērētāju bailes, lai reklamētu un pārdotu viltotus vai standartiem neatbilstošus produktus, piedāvātu pamatpreces, kā aizsargmaskas vai roku dezinfekcijas līdzekļus, par ļoti augstām cenām un pārdotu neatļautus uztura bagātinātājus, kas var būt bīstami veselībai.  

Lai cīnītos pret šādu praksi, iestādes pieņēma CPC kopēju nostāju par to, kā rīkoties ar Covid-19 saistītos krāpniecības gadījumos, un pieprasīja lielo pasaules līmeņa platformu sadarbību (sk. Ar Covid-19 saistītas krāpniecības gadījumi).

Patērētāju krāpšana

Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes rūpīgi izskata jautājumu par krāpnieciskiem darījumiem, ar ko saskaras patērētāji. Mūsdienās maldinošās un krāpnieciskās shēmas kļūst arvien rafinētākas, un parētētāji kļūst par to upuriem gan klātienē, gan tiešsaistē. Patērētāji tiek uzrunāti, iepērkoties tiešsaistē, sociālajos medijos, pa tālruni, ar īsziņām, e-pastā vai klātienē, izmantojot tiešo tirdzniecību mājās. Tam var būt tālejošas sekas, kas kaitē gan atsevišķiem indivīdiem, gan sabiedrībai kopumā.

29 JANVĀRIS 2020
Factsheet for survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(710.24 KB - PDF)
Lejupielādēt
28 JANVĀRIS 2020
Survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(1.66 MB - PDF)
Lejupielādēt