Skip to main content

Eiropas veselības savienība

Eiropiešu veselības aizsardzība un kolektīva reakcija uz starptautiska mēroga krīzēm veselības jomā

Eiropas Komisija veido spēcīgu Eiropas veselības savienību, kurā visas ES valstis kopā gatavojas un reaģē uz krīzēm veselības jomā, kurā ir cenas ziņā pieejami novatoriski medicīniskie līdzekļi un kurā valstis kopīgiem spēkiem uzlabo profilaksi, ārstēšanu un pēcaprūpi tādu slimību gadījumā kā vēzis. Eiropas veselības savienība:

 • labāk aizsargās iedzīvotāju veselību,
 • dos ES un tās dalībvalstīm iespējas labāk novērst un risināt pandēmijas nākotnē,
 • uzlabos Eiropas veselības aprūpes sistēmu noturību. 

Koronavīrusa pandēmijā gūtās atziņas

Pandēmija parāda, cik svarīga ir koordinācija starp Eiropas valstīm, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību gan krīzes laikā, gan normālos laikos, kad mēs varam novērst pamatā esošās veselības problēmas, ieguldīt spēcīgās veselības sistēmās un apmācīt veselības aprūpes darbaspēku. Eiropas veselības savienība uzlabos aizsardzību, profilaksi, sagatavotību un reakciju uz cilvēka veselības apdraudējumiem ES līmenī.

Svarīgākās iniciatīvas

Gatavība krīzēm

Regula par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, kuru Padome pieņēma 2022. gada 24. oktobrī, nodrošina, ka ES būs:

 • stabila gatavības plānošana un integrētāka uzraudzības sistēma;
 • labākas spējas veikt precīzu riska novērtējumu un mērķtiecīgi reaģēt;
 • stabili mehānismi medicīnisko pretlīdzekļu kopīgam iepirkumam;
 • iespēja pieņemt kopīgus pasākumus ES līmenī, lai novērstu turpmākus pārrobežu veselības apdraudējumus.

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA

Komisijas jaunā Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA) nodrošina, ka profilaktiski un krīžu laikā tiek izstrādāti, saražoti un iepirkti medicīniskie pretlīdzekļi. HERA mērķi:

Eiropas veselības datu telpas pamatā ir stingras prasības datu konfidencialitātes, sadarbspējas un drošības jomā, kā arī kiberdrošības jomā; mērķis ir patērētāju uzticēšanās un projekta stabilitāte.

Jautājumi un atbildes par Eiropas veselības datu telpu

Zāļu stratēģija

Zāļu stratēģijas mērķis ir modernizēt tiesisko regulējumu un atbalstīt pētniecību un tehnoloģijas par labu pacientiem. Tās pamatā ir četri pīlāri, kuri ietver šādas darbības:

Lai gādātu par efektivitāti un darbotiesspēju sabiedrības veselības ārkārtas situācijās, Ārkārtas regulējuma regula ļaus HERA ietvaros izveidot Veselības krīžu padomi. Šī padome ES līmenī ātri koordinēs medicīnisko pretlīdzekļu piegādi un piekļuvi tiem. Regula arī dod iespēju aktivizēt ES FAB mehānismu, ārkārtas pētniecības un inovācijas plānus un piekļuvi ārkārtas finansējumam.

Eiropas veselības datu telpa 

Jaunizveidotā Eiropas veselības datu telpa ir viens no galvenajiem Eiropas veselības savienības pamatelementiem un liels solis uz priekšu ceļā uz ES digitālo pārkārtošanos. Tās mērķi ir:

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

Eiropas Vēža uzveikšanas plāna mērķis ir novērst vēzi un nodrošināt, ka pacienti, kuri ir pārdzīvojuši slimību, viņu ģimenes locekļi un aprūpētāji var baudīt augstu dzīves kvalitāti. Pateicoties visdažādākajiem ES politikas virzieniem, jo īpaši digitalizācijai, pētniecībai un inovācijai, vēža apkarošanas plāns palīdz ES valstīm aktīvāk cīnīties pret vēzi. Tas ietver darbības un pamatiniciatīvas, kas aptver visu slimības gaitu:

2022. gada 20. septembrī Komisija nāca klajā ar jaunu pieeju, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm palielināt vēža skrīninga izmantošanu, akcentējot vēža atklāšanu agrīnā posmā.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumenti

 

17 FEBRUĀRIS 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

25 NOVEMBRIS 2020
Faktu lapa: Eiropas veselības savienība – Eiropas Zāļu stratēģija
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

11 NOVEMBRIS 2020
Paziņojums: Eiropas veselības savienības veidošana – ES noturības pastiprināšana
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt

 

11 NOVEMBRIS 2020
Priekšlikums regulai par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt

 

11 NOVEMBRIS 2020
Priekšlikums par Eiropas Zāļu aģentūras pilnvaru paplašināšanu
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt

 

11 NOVEMBRIS 2020
Priekšlikums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra pilnvaru paplašināšanu
latviešu
(432.81 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

11 NOVEMBRIS 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

11 NOVEMBRIS 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

6 MAIJS 2021
ES COVID-19 TERAPIJAS LĪDZEKĻU STRATĒĢIJA
latviešu
(190 KB - HTML)
Lejupielādēt