Skip to main content

Europese gezondheidsunie

De gezondheid van Europeanen beschermen en collectief reageren op grensoverschrijdende gezondheidscrisissen

De Europese Commissie werkt aan een sterke Europese gezondheidsunie, waarin alle EU-landen zich samen voorbereiden en samen reageren op gezondheidscrisissen, waarin medische benodigdheden beschikbaar, betaalbaar en innovatief zijn, en waarin landen samenwerken om de preventie, behandeling en nazorg voor ziekten zoals kanker te verbeteren. De Europese gezondheidsunie zal:

 • de gezondheid van alle burgers beter beschermen
 • ervoor zorgen dat de EU en haar lidstaten toekomstige pandemieën beter kunnen voorkomen en aanpakken
 • de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels verbeteren 

Leren van de coronapandemie

De pandemie toont aan hoe belangrijk coördinatie tussen de Europese landen is om de menselijke gezondheid te beschermen, niet alleen in crisissituaties, maar ook in normale tijden wanneer we onderliggende gezondheidsproblemen kunnen aanpakken, in goede zorgstelsels kunnen investeren en gezondheidswerkers kunnen opleiden. De Europese gezondheidsunie zal de bescherming, preventie, paraatheid en reactie tegen bedreigingen voor de menselijke gezondheid op EU-niveau verbeteren.

Voornaamste initiatieven

Crisisparaatheid

De Verordening ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, die de Raad op 24 oktober 2022 heeft aangenomen, zorgt ervoor dat de EU:

 • een robuuste paraatheidsplanning en een meer geïntegreerd bewakingssysteem krijgt
 • haar capaciteit voor nauwkeurige risicobeoordeling en gerichte respons verhoogt
 • degelijke mechanismen instelt voor de gezamenlijke aankoop van medische tegenmaatregelen
 • gemeenschappelijke maatregelen op Eu-niveau kan vaststellen om toekomstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid aan te pakken

EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) 

De nieuwe Europese autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidscrises (Health Emergency Preparedness and Response Authority — HERA) van de Commissie zorgt voor de ontwikkeling, productie en aanschaf van medische tegenmaatregelen voor en tijdens een gezondheidscrisis. HERA heeft tot doel:

De noodkaderverordening maakt de oprichting van een Raad voor gezondheidscrises mogelijk binnen de autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied. Deze raad zou dan snel het aanbod van en de toegang tot medische tegenmaatregelen op EU-niveau coördineren. De verordening maakt ook de activering van EU-FAB-faciliteiten, noodplannen voor onderzoek en innovatie en toegang tot noodfinanciering mogelijk.

Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 

De onlangs gelanceerde Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, een van de centrale bouwstenen van de Europese gezondheidsunie en een mijlpaal in de digitale transformatie van de EU, heeft tot doel:

De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens is gebaseerd op strikte regels inzake vertrouwelijkheid, interoperabiliteit en beveiliging, waaronder cyberbeveiliging, die van cruciaal belang zijn voor het vertrouwen van de burgers en de haalbaarheid van het project.

Vragen en antwoorden over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De farmaceutische strategie

De farmaceutische strategie heeft tot doel het regelgevingskader te moderniseren en onderzoek en technologieën te ondersteunen waar de patiënt direct baat bij heeft. De strategie steunt op vier pijlers:

Europees plan voor kankerbestrijding

Het Europees kankerbestrijdingsplan is erop gericht kanker te voorkomen en kankerpatiënten en -overlevenden en hun gezinnen en verzorgers een hoge levenskwaliteit te bieden. Door allerlei EU-beleidsinstrumenten in te zetten, vooral in de sfeer van digitalisering, onderzoek en innovatie, helpt het kankerbestrijdingsplan de EU-landen het tij te keren. Het gaat om acties en vlaggenschipinitiatieven in alle fasen van de ziekte:

Op 20 september 2022 heeft de Commissie een nieuwe aanpak voorgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij het verbeteren van het gebruik van kankerscreening, waarbij de nadruk ligt op het opsporen van kanker in een vroeg stadium.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Documenten

 

Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

Informatieblad: Een Europese gezondheidsunie: Een farmaceutische strategie voor Europa
Nederlands
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

Mededeling: Bouwen aan een Europese gezondheidsunie: paraatheid en veerkracht
Nederlands
(249.15 KB - HTML)
Downloaden

 

Voorstel voor een verordening over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
Nederlands
(530.41 KB - HTML)
Downloaden

 

Voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau
Nederlands
(445.61 KB - HTML)
Downloaden

 

Voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Nederlands
(443.33 KB - HTML)
Downloaden

 

Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
Nederlands
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
Nederlands
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

EU-STRATEGIE VOOR COVID-19-GENEESMIDDELEN
Nederlands
(191.4 KB - HTML)
Downloaden