Skip to main content

Europos sveikatos sąjunga

Europiečių sveikatos apsauga ir bendras reagavimas į tarpvalstybinio pobūdžio sveikatos krizes

Europos Komisija kuria stiprią Europos sveikatos sąjungą, kurioje visos ES šalys kartu rengiasi sveikatos krizėms ir į jas reaguoja, medicinos priemonės yra prieinamos, įperkamos ir novatoriškos; be to, šalys bendradarbiauja siekdamos gerinti tokių ligų, kaip vėžys, prevenciją, gydymą ir vėlesnę pacientų priežiūrą. Europos sveikatos sąjunga sudarys sąlygas:

 • geriau apsaugoti mūsų piliečių sveikatą;
 • aprūpinti ES ir jos valstybes nares, kad šios geriau užkirstų kelią būsimoms pandemijoms ir spręstų su jomis susijusias problemas;
 • didinti Europos sveikatos priežiūros sistemų atsparumą. 

Koronaviruso pandemijos pamokos

Pandemija parodė, kaip svarbu koordinuoti Europos šalių veiksmus siekiant apsaugoti žmonių sveikatą tiek ištikus krizei, tiek įprastais laikais, kai galime įveikti esminius sveikatos sutrikimus, investuoti į tvirtas sveikatos priežiūros sistemas ir rengti sveikatos priežiūros darbuotojus. Europos sveikatos sąjunga pagerins ES lygmens apsaugą nuo pavojų žmonių sveikatai, tų pavojų prevenciją, pasirengimą jiems ir atsaką į juos.

Pagrindinės iniciatyvos

Pasirengimas krizėms

2022 m. spalio 24 d. Tarybos priimtu Reglamentu dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai užtikrinama, kad ES turėtų:

 • patikimą parengties planavimą ir labiau integruotą priežiūros sistemą;
 • geresnius tikslaus rizikos vertinimo ir tikslingo reagavimo gebėjimus;
 • patikimą bendro medicininių atsako priemonių pirkimo tvarkos nustatymo mechanizmą;
 • galimybę ES lygmeniu priimti bendras priemones būsimoms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai šalinti.

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA) 

Naujoji Komisijos Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA) kuria, gamina ir įsigyja medicininių atsako priemonių prieš prasidedant sveikatos krizei ir jos metu. HERA siekia:

Europos sveikatos duomenų erdvė grindžiama griežtais duomenų privatumo, sąveikumo ir saugumo reikalavimais, įskaitant kibernetinį saugumą, nes tai labai svarbu siekiant užtikrinti piliečių pasitikėjimą ir projekto patikimumą.

Klausimai ir atsakymai apie Europos sveikatos duomenų erdvę

Vaistų strategija

Vaistų strategijos tikslas – modernizuoti reglamentavimo sistemą ir remti mokslinius tyrimus bei technologijas, kurios pasiekia pacientus. Ji grindžiama keturiais ramsčiais:

Siekiant užtikrinti efektyvumą ir veiksmingumą ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų metu, Reglamente dėl ekstremaliojoje situacijoje taikomų priemonių sistemos numatyta galimybė Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijoje įsteigti Sveikatos krizių valdybą. Ši valdyba ES lygmeniu operatyviai koordinuos medicininių atsako priemonių tiekimą ir prieigą prie jų. Reglamentu taip pat sudaromos sąlygos aktyvuoti projektą „EU FAB“, parengti ekstremaliųjų situacijų mokslinių tyrimų ir inovacijų planus ir pasinaudoti skubiu finansavimu.

Europos sveikatos duomenų erdvė 

Naujoji Europos sveikatos duomenų erdvė – viena iš pagrindinių Europos sveikatos sąjungos sudedamųjų dalių ir svarbus ES skaitmeninės transformacijos etapas – sukurta šiais tikslais:

Europos kovos su vėžiu planas

Europos kovos su vėžiu planu siekiama užkirsti kelią vėžiui ir užtikrinti gerą onkologinių pacientų, vėžį įveikusių asmenų, jų šeimos narių ir neformaliųjų slaugytojų gyvenimo kokybę. Pasinaudojant įvairia ES politika (visų pirma skaitmeninimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų), kovos su vėžiu planas padeda ES šalims suvaldyti vėžį. Jame numatyti veiksmai ir pavyzdinės iniciatyvos, įgyvendinami visais ligos etapais:

2022 m. rugsėjo 20 d. Komisija pristatė naują požiūrį, kad padėtų valstybėms narėms didinti vėžio atrankinės patikros apimtį; dėmesys sutelkiamas į vėžio nustatymą ankstyvojoje stadijoje.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumentai

 

17 VASARIS 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

25 LAPKRITIS 2020
Faktų apžvalga: Europos sveikatos są junga: Europos vaistų strategija
lietuvių
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

11 LAPKRITIS 2020
Komunikatas „Europos sveikatos sąjungos kūrimas: pasirengimas ir atsparumas“
lietuvių
(245.92 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

11 LAPKRITIS 2020
Pasiūlymas dėl reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai
lietuvių
(519.68 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

11 LAPKRITIS 2020
Pasiūlymas išplėsti Europos vaistų agentūros įgaliojimus
lietuvių
(427.89 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

11 LAPKRITIS 2020
Pasiūlymas pratęsti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimus
lietuvių
(428.11 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

11 LAPKRITIS 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
lietuvių
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

11 LAPKRITIS 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
lietuvių
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

6 MAY 2021
ES TERAPINIŲ VAISTŲ NUO COVID-19 STRATEGIJA
lietuvių
(189.15 KB - HTML)
Parsisiųsdinti