Skip to main content

Evropska zdravstvena unija

Varovanje zdravja evropskih državljanov in skupno odzivanje na čezmejne zdravstvene krize

Evropska komisija gradi močno evropsko zdravstveno unijo, v kateri se vse države EU skupaj pripravljajo in odzivajo na zdravstvene krize, v kateri je na voljo cenovno dostopna in inovativna medicinska oprema, države pa si skupaj prizadevajo za izboljšanje preprečevanja, zdravljenja in nadaljnje oskrbe po zdravljenju bolezni, kot je denimo rak. Evropska zdravstvena unija bo:

 • omogočila boljše varovanje zdravja naših državljanov
 • zagotovila, da bodo EU in njene države članice bolje pripravljene na preprečevanje in obvladovanje morebitnih prihodnjih pandemij
 • izboljšala odpornost evropskih zdravstvenih sistemov 

Izkušnje s pandemijo koronavirusa

Pandemija je razkrila, kako pomembno je usklajevanje med evropskimi državami za varovanje zdravja ljudi – tako v krizi kot v običajnih časih – in pomen reševanja problematike pridruženih bolezni ali stanj, vlaganj v močne zdravstvene sisteme in usposabljanja zdravstvenega osebja. Evropska zdravstvena unija bo izboljšala zaščito, preprečevanje, pripravljenost in odzivanje na nevarnosti za zdravje ljudi na ravni EU.

Ključne pobude

Pripravljenost na krize

Uredba o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje, ki jo je Svet sprejel 24. oktobra 2022, zagotavlja, da bo EU imela:

 • zanesljiv sistem načrtovanja pripravljenosti in celovitejši sistem spremljanja,
 • boljše zmogljivosti za natančno oceno tveganj in ciljno usmerjeno odzivanje,
 • trdne mehanizme za skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov,
 • možnost sprejemanja skupnih ukrepov na ravni EU za obvladovanje prihodnjih čezmejnih groženj za zdravje.

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) 

Novi Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) Evropske komisije pripravlja, proizvaja in naroča zdravstvene protiukrepe pred zdravstveno krizo in med njo. HERA si bo prizadevala:

Evropski zdravstveni podatkovni prostor temelji na strogih zahtevah glede varstva, interoperabilnosti in varnosti podatkov, vključno s kibernetsko varnostjo, kar je ključnega pomena za zaupanje državljank in državljanov ter stabilnost projekta.

Vprašanja in odgovori o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru

Evropska strategija za zdravila

Namen evropske strategije za zdravila je posodobiti regulativni okvir ter podpreti raziskave in tehnologije, namenjene pacientom. Strategija temelji na štirih stebrih:

Uredba o okviru za izredne razmere bo omogočila ustanovitev odbora za zdravstvene krize v okviru organa EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere, da bo ta učinkovit in operativen v primeru izrednih razmer v javnem zdravju. Ta odbor bo nato hitro usklajeval ponudbo zdravstvenih protiukrepov in dostop do njih na ravni EU. Navedena uredba omogoča tudi aktiviranje instrumentov EU FAB in načrtov za raziskave in inovacije v izrednih razmerah ter dostop do nujnega financiranja.

Evropski zdravstveni podatkovni prostor 

Cilj novega evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora, ki je eden osrednjih gradnikov evropske zdravstvene unije in mejnik v digitalni preobrazbi EU, je:

Evropski načrt za boj proti raku

Evropski načrt za premagovanje raka je namenjen preprečevanju raka in zagotavljanju visoke kakovosti življenja bolnikov z rakom, oseb, ki so prebolele raka, njihovih družin in negovalcev. S širokim izborom politik EU, zlasti digitalizacije, raziskav in inovacij, je evropski načrt državam EU v pomoč pri premagovanju raka. Vključuje ukrepe in vodilne pobude, ki zajemajo celoten potek bolezni:

Komisija je 20. septembra 2022 predstavila nov pristop za podporo državam članicam pri obsežnejšem presejanju raka, ki se osredotoča na odkrivanje raka v zgodnjih stadijih.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumenti

 

17 FEBRUAR 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

25 NOVEMBER 2020
Podatkovni list: Evropska zdravstvena unija: Evropska strategija za zdravila
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

11 NOVEMBER 2020
Sporočilo: Oblikovanje Evropske zdravstvene unije – pripravljenost in odpornost
slovenščina
(HTML)
Prenesi

 

11 NOVEMBER 2020
Predlog uredbe o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje
slovenščina
(HTML)
Prenesi

 

11 NOVEMBER 2020
Predlog za razširitev pooblastil Evropske agencije za zdravila
slovenščina
(HTML)
Prenesi

 

11 NOVEMBER 2020
Predlog za razširitev pooblastil Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni
slovenščina
(424.82 KB - HTML)
Prenesi

 

11 NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

11 NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

6 MAJ 2021
STRATEGIJA EU ZA TERAPEVTIKE PROTI COVID-19
slovenščina
(185.68 KB - HTML)
Prenesi